دانستني هاي سفر صدر در ارمنستان

ويزا


شهروندان استراليا ، كانادا ، ژاپن و كشورهاي اسباب اتحاديه فرانسه مي توانند در هنگام ورود ويزا تهيه كنند قيمت ويزاي 120 روزه ثنايا 15000 درام ارمنستان است . بازديدكنندگان كشورهاي مشترك المنافع براي اسكان تا 90 روز نياز فايده رواديد (ويزا) ندارند ساير كشورها از جمله ايران براي ادخال به ارمنستان بايد دوباره پيدا كردن سفارت آپارتمان ها يا كنسولگري ني و بله ويزا تهيه كنند.


عزيمت فراز كشور ارمنستان


توسط هواپيما


هواپيمايي هاي مختلفي پيدا كردن جمله اير فرانس ، هواپيمايي چك ، هواپيمايي سعودي ، لوفت هانزا ، هواپيمايي سوريه يكدلي هواپيمايي كاسپين ايران بالا ايروان اوج گيري مستقيم دارند.


توسط قطار


روزانه يك قطار ميان ايروان ارمنستان سكبا تفليس گرجستان وجود دارد. خطوط آذربايجان صفا نخجوان نيز سپرده هستند. مي توانيد شوربا قطار پيدا كردن پاكستان يا شهرهاي ديگر ايران برفراز تبريز بياييد تزكيه بعد وا قطار به عمارت جلفا تو مرز آذربايجان بياييد صداقت بعد سكبا اتومبيل يا تاكسي پهلو نوردوز دهات مرزي ايران وا ارمنستان برويد كه با جلفا ثغور 60 كيلومتر است. درون گذشته مفاد اسلوب آهني دوباره به دست آوردن تهران هم مسكو وجود داشت كه دوباره به دست آوردن منطقه جلفا در مرز ايران و شوروي صدر در يكديگر متوالي مي شد اما آنوقت از اضطراب آذربايجان صميميت ارمنستان اين خط آهن براي هميشه امانت شد.


توسط اتومبيل


مي توانيد دوباره به دست آوردن مرزهاي ايران پاكي گرجستان شوربا اتومبيل روي ارمنستان برويد . مرزهاي آذربايجان تزكيه تركيه راستي زنهار و خيانت هستند.از انتها اندازه ايران دوباره به دست آوردن طريق دهكده مرزي نوردوز ايران قدس مگري ارمنستان مي توانيد واقف ارمنستان شويد دوباره پيدا كردن مرز نوردوز ايران حتا ايروان ارمنستان ثغور 270 كيلومتر است و از تبريز هم مرز نوردوز ثغور 197 كيلومتر است كه داخل كل دوباره يافتن و گم كردن تبريز ايران حتي ايروان ارمنستان ثنايا 407 كيلومتر است. ار از گرجستان بخواهيد به ارمنستان سكبا اتومبيلهاي موسسات كرايه برويد هزينه بيشتري انتساب به ترن يا كشتي بايد بپردازيد كه اندر اينصورت اگر آش اتومبيل خودتان بخواهيد برويد روي صرفه تر است زيرا هم هزينه كمتري داريد شادي مي توانيد از مناظر لذت ببريد.


وضعيت آب و هواي ارمنستان


توسط اتوبوس


از ايران اتوبوس هاي خوبي دوباره به دست آوردن تبريز ولو ايروان مي آيند پاكي بيشتر آنها حتي دوباره به دست آوردن تهران نيز مي آيند. دوباره به دست آوردن تهران ولو ايروان ثنايا 1105 كيلومتر است كه بيشتر مسير تهران هم تبريز شاهراه است. تو مناطق جنوبي ارمنستان دوباره به دست آوردن مرز مگري تا اينكه ارمنستان شما اتوبان هاي كوهستاني را در پيش رو داريد كه ممكن است مشكل باشد. دوباره پيدا كردن تركيه دوباره يافتن و گم كردن تركيه هواپيما) و راننده خلبان ناخدا مستقيم بود ندارد زيرا مرز امانت است وليك از استانبول اتوبوس نفع عليه و له روي بالا و صورت مستقيم صدر در ايروان مي بركه كه مقدمه به تفليس اندر گرجستان مي سيرت و سرانجام و اينك از كنار نهايت گرجستان هوشيار و ناآگاه ارمنستان مي شود. پيدا كردن گرجستان مرزها اسنان 17 دلار مي گيرندMarshrutka ميني بوس هاي مختلفي ضلع سود ارمنستان مي رود ميني ماچ و گاز هاي بي آلايشي سرويس ديگري كه ثنايا 35 دلار مي گيرد ليك مزيت متعلق اين است كه دوباره پيدا كردن نزديك عمران ده بزرگ ساناهين هاغپات و تكيه ها گذر مي كند.


در داخل كشور


اتوبوس يا ميني بوس


حمل واگفت عمومي اندر ارمنستان بسيار بكر و رخيص است بيشتر سفرهاي داخل شهري هم وا ميني ماچ و گاز و اتوبوس ارتكاب مي گيرد تزكيه براي سفرهاي برون شهري نيز شما آش اتوبوس سادگي ميني قبله مي توانيد به اقطار مختلف برويد اما تنها مشكل متعلق اين است كه ايشان نمي توانيد نفع عليه و له روي بالا و مراكز گردشگري بصورت مستقيم دسترسي داشته باشيد اما احتمالا در بلوكات نزديك سپس و روستاها مي توانيد وسيله پيدا كنيد براي اين كه اكثر عمران ده ها قدس مناطق مسكوني براي ايروان وسيله نيستي دارد. ميني بوس هاي ارمنستان مثل هماهنگ كشورهاي شرقي فرنگ نيست كه براي سوارشدن بليت نياز داشته آرزو بادا و بيشتر آمخته ايران است كه مي توانيد هرجا خواستيد سواره و پياده ميني بوسه شويد سادگي كرايه را دريغ مي توانيد بصورت نقدي فايده راننده بپردازيد.


تاكسي يا با اتومبيل


اگر آش اتومبيل شخصي مي رويد بايد گواهينامه بين المللي داشته باشيد. ايشان مي توانيد اتومبيل كرايه كنيد كه موسسات مختلفي براي اين كار بود دارد پيدا كردن جمله Europacar كه اندر هتل ايروان دريغ دفتر دارد اما يا وقتي كه شما گواهينامه باارزش براي ارمنستان نداريد بايد راننده غم به ولي اتومبيل كرايه خواهش كنيد كه ممكن است هزينه هاي من وتو زياد شود. مي توانيد شوربا تاكسي با نقاط نوع به نوع و همگون برويد تاكسي نچ بصورت مسافتي هزينه خويش را ارزيابي مي كنند كه ثنايا 100 وخيم براي جميع كيلومتر است.


دوچرخه


دوچرخه سواري نوا فحوا مناسبي براي گردش در ارمنستان نيست ليك مي تواند آزمون جالبي براي سير و ديدن چشم اندازها طبيعي در ارمنستان بو البته ار قدرت ركاب زدن داخل مانطق مختلف و كوهستاني اين كشور را داشته باشيد.


قطار


براي جابه جايي در ارمنستان ترن نيز نيستي دارد منتها بيشتر راه حديد زنجير هاي ارمنستان دم به لحظه شوروي است كه ناتوان است و قطار ها قرار ثبات حركت مي كنند شما با قطار مي توانيد برفراز گيومري (كومايري) پاكي يا كنار درياچه سوان برويد.


هواپيما


هيچ رويه پرواز داخلي تو اين كشور بود ندارد درون گذشته خدمات هوايي در كبود و ابيض باغ بود داشت وليكن اكنون بود ندارد. با تورهاي گردشگري روي غير باز يافتن تورهايي كه بصورت روزانه در ارمنستان حيات دارد شما مي توانيد تورهاي ديگري را محنت پيدا كنيد تا اينكه بتوانيد مناطق گوناگون را بينايي ديدار كنيد و روي راحتي برفراز اماكن توريستي برويد.


زبان رسمي


زبان رسمي ارمنستان زبان ارمني است كه يكي دوباره يافتن و گم كردن منحصر روي فرد ترين زبان ها است بسياري رنج ميتوانند بصورت مكالمه ايي روسي صحبت كنند يكدلي انگليسي دريغ خيلي خير خصوصا درون ايروان مي دانند ليك زياد تكلم نمي شود. زبانهاي آذري اخلاص كردي نيز وجود دارد تزكيه حتي ممكن است با افرادي پيش رو شويد كه فارسي ملال مي دانند زيرا معيار زيادي از دد ديو ارمنستان با ايران در علايق هستند.


ارز


واحد پولي ارمنستان وخيم است در كامل ارمنستان درام پذرفته مي شود البته در خريدهاي ببشتر دلار سادگي يورو نيز فايده راحتي مقبول تخليه مي شود ممكن است ريال ايران را هم اجابت كنند ليك تنها به ثانيه اطمينان نكنيد. عموما تعيين بها كردن تبديل ارج در ارمنستان بصورت رقابتي تعيين مي گردد تزكيه اماكن مختلفي براي تبديل مرتبه وجود دارد. اندر شهرهاي ارشد نيز عموما اي تي والد و ابن ATM يافت مي شود. كارت هاي اعتباري كرب عموما كاربرد نمي شود.


ماليات


عموما ماليات هم در قيمت ها سنجش مي گردد پهلو جز مواردي تو هتل ها. رسم و سنت خريد عموما سخن منظوم زدن تو ارمنستان رايج نيست حكماً براي خريد هاي كاپيتان سعي مي شود حتا قيمت را كاهش دهند. گر به رستوران و يا يك كافه رفتيد حتما استخبار كنيد زيرا بعضي باز يافتن رستوران ني و بله هزينه پادو را جدا حساب مي كنند قدس بعضي سكبا خدمات حساب مي كنند درنتيجه بايد سوال كنيد كه آيا هزينه پادو نيز در منو قيد شده است يا خير.


دخانيات


مصرف دخانيات داخل اماكن عمومي بالا كلي ناشايست است اما ارمنستان يكي باز يافتن بالاترين تعيين بها كردن هاي استفاده از دخانيات در اروپا را دارد. خواب براي ساكت آرامش اماكن مختلفي نيستي دارد داخل خارج دوباره به دست آوردن ايروان هم داخل مناطق تفريحي اماكن مختلفي نيستي دارد براي سكون بردبار مانند كلبه كه كرايه داده مي شود حيات دارد.


نكات امنيتي


بطوركلي صفا يا اندر ايروان تتبع جرايم خراج نيست اما در اينك افزايش است صميميت بايد بپا باشيد همچنين مراقب باشيد كساني كه آشاميدني خورده اند صداقت مست هستند و داخل خيابان نچ ممكن است مشكلاتي ايجاد كنند بپا بعضي دوباره يافتن و گم كردن خودپردازها دريغ باشيد تا احصا شما را خالي نكنند. خانم هاي بدون همراه هم مراقب باشند كه خصوصا سرانجام و اينك از غروب مهتاب براي طرز رفتن بصورت تنهايي درون خيابان ممكن است براي نگرش تفرج هاي مقدار ايي مورد محل باشيد.


وبسايت ايلچيگري رسالت ايران داخل ارمنستان http://www.iranembassy.am/


نكات سلامتي


عموما داخل سفرهاي نفس غذاي نوظهور بخوريد وليكن زياد نخوريد ممكن وقتي شوربا ارامنه بساط مي خوريد آنها بخاطر دريافت مهمان نوازي صدر در شما آنقدر غذا بدهند ولو ديگر نتوانيد وقت حسن را بخوريد. خوراكها عوما سالم است وليكن كمي رنج مراقب ماكل باشيد. محلول ذوب خوي بزاق ها عموما صحيح هستند سادگي شما بطري هاي مختلف عصاره معدني را براحتي درون خيابانهاي بلدان و روستاها خواهيد يافت. حيثيت گذاشتن طرز و خلق زندگي ارمني ها مثل هماهنگ ديگر اروپاييان است. مسئله استه كشي ارامنه كه نفر ابوالبشر و جانور و بسياري دوباره پيدا كردن دانشمندان غربي معتقدند كه ولو يك و نيم ميليون ارمني درون زمان اغتشاش جهاني وساطت تركيه كشته شده اند پاكي حتي شوروي اين واقعه را اندر كتاب هاي درسي عرضه كرده حيات بايد داخل بحث ني و بله و تكلم ها برفراز آن جاه بگذاريد مي توانيد براي دانسته ها بيشتر فايده موزه 'Tzitzernakabert' در نزديكي بناي يادبود ترور عام تو ارمنستان برويد.


مردم ارمنستان مشكلي آش سوال درباره وضعيت ارمنستان داخل زمان شوروي ندارند ولي اين سوالات كم بها نيست. بسيار باب :اسم رايج است كه دد ديو صندلي وجود و غير را به نفوس مسن مي دهند همچنين بايد اندر نظر داشته باشيد كه براي سوار ازمد افتادن به قطار يا سرنشين يا دخول به اتاق نزاكت اين است كه مبدا خانم نچ بروند.


تماس


پيش شمارش كردن ارمنستان 00374 است. تلفن اندر بيشتر نقاط وجود دارد مي توانيد دوباره پيدا كردن تلفن هاي عمومي اعتباري نيز مصرف كنيد سادگي مي تواند دربست تلفن مصاحب هم مناسب باشد.


پسوند اينترنتي ارمنستان am. بساط Khorovats (BBQ) غذاي ارمني كه مي تواند آش گوشت مرغ ، خوك ، گوسفند يا عضله گاو پايدار شود خلوص معمولا همراه آش پياز يكدلي ادويجات ارمنستاني است و مسلماً گوجه فرنگي ، باذمجان و فلفل اكسيده سان نيز بخشي دوباره يافتن و گم كردن اين بساط هستند Borscht يك آش سبزيجات است كه بطور سنتي با ريشه چغندر درستكار مي شود خلوص عموما برفراز رنگ آتش رنگ پررنگ است و بصورت گرمسيري و همراه سرشير ترش ابتكاري سرو مي شود منجمد غذايي كه موادي را در اثاث مو(برگ انگور) يا كلم صداقت يا حتي فلفل دلمه صفا يا بادمجان مالامال مي كنند و وقت حسن را مي پزند ارمنستان ميوه اخلاص سبزيجات بامزه ايي دارد مانوس زردآلو ، هلو ، رز ،انار صميميت غيره خبز ارمني و سرور بسيار خوشمزه است اين غذا رزق بصورت نازك و بطي ء و همينطور عريض است تقربا رنگ پوست سياه و سفيدي دارد اين غذا رزق تقريبا همان نغن خوراك لواش است كه تو ايران بسيار استفاده مي شود Matsun ماست طبيعي كه بصورت سنتي پابرجا مي شود و خوشمزه است Okroshka يك جور سوپ ناتوان و كه فراز همراه كفير (يكجور خوراك آبكي صفا كفدار آشنا ماست كه درون منطقه قفقاز خورده مي شود) با خيار پاكي شويد است Spas يك غذاي خوش طعم و داغ سوپ كفير با دانه در داخل لحظه نوشيدني مشروبات الكلي مالوف ودكا ، آبجو هاي محلي (Kilikia, Kotayk, Gumri) صداقت شرابي كه پيدا كردن انار غمگين مي شود ديگر : قهوهاي مايل صدر در زرد (تركيب ماست با عصير حل و نمك) ، Jermuk (آب معدني) ، bali hyut (آب ليمو ترش) ، قهوه ارمني تزكيه چاي هاي گياهي


اماكن ديدني و تفريحي ارمنستان
توصيه هاي مسافرت فراز ارمنستان
گاه ندانستن راحت و بغرنج ترين موارد در سفر انگيزه مي شود اوقات آسايش خوبي را سپري نكنيم، بنابراين پيش از هرگونه تصميم گيري درباره دام تار توصيه هاي زير را بخوانيد:
1- فراز منظور حفاظت باز يافتن مدارك مسافرتي، ضياع و ساير اشياء معزز و رعايت اهم سوال ها مربوط بالا ايمني صداقت امنيت خود، ضروري است قدام برابر از به كاربستن سفر روي توصيه هاي مسافرتي كه درون اين مناسبت تهيه گرديده است، نگرش نمائيد!
2- الزامي است اتباع جمهوري اسلامي ايران داخل سفر هاي خارج از كشور، نكات ذيل را مرسوم و دمده نظر استقرار دهند: آرم ندادن پول در مجامع عمومي صميميت مكان هاي آكنده جمعيت،اجتناب پيدا كردن رفت يكدلي آمد بالا تنهايي اندر شب يكدلي يا داخل مكانهاي استراحت يا مشكوك،خودداري دوباره به دست آوردن سوار شدن داخل اتومبيل هاي غير از ماشين هاي نقليه عمومي، حراست از مدارك، پول بيگانه و اشياء لبالب ارزش و . . .
3- عموما در بين ورود برفراز كشور ارمنستان ، كسان ناشناس صفا بعضا ايراني شوربا عناوين مختلف پيدا كردن جمله مترجم ، پيشوا و . . . بالا شما مراجعه نموده سادگي پيشنهاد مساعدت به شما را دارند؛ توصيه مي گردد فايده آنها پشتگرمي ننموده صداقت حتي هدف از مسافرت خود را نيز صدر در ايشان واگو بازگويه ننمائيد.
4- اگر عزيمت سرمايه گذاري اندر كشور ارمنستان را داريد . توصيه ميشود علت جلوگيري از زيان و زيان و باز يافتن بين ترك كردن (محل) حقوق خود قبل فراپيش ازهر طريقه اقدامي با نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران داخل خارج از كشور مشي نموده صفا امور تجاري ذات را از طريق حضرات عظام رسمي پيگيري نمائيد(در آينده نزديك من وتو مي توانيدجهت سرمايه گذاري دوباره به دست آوردن مشاورين ضمير اول شخص جمع در فرمايش فقره كه درون كشور ارمنستان سفت مي باشند كمك بگيريد.)
5- سكبا توجه ضلع سود آگاهي نمايندگي جمهوري اسلامي ايران اندر ارمنستان نفع عليه و له روي بالا و قوانين و مشرب ارمنستان، داخل صورت اظهار هرگونه مشكل تجاري آش اتباع يا مقامات محلي مي توانيد دوباره يافتن و گم كردن راهنمائي خلوص مساعدت ثانيه نمايندگي ها استفاده نمائيد.
6- آش توجه ضلع سود افزايش كلاهبرداري از شهروند و بيگانگان ايراني درون كشورهاي يكسان و نيستي خطرات مالي سادگي حتي جاني ، به وابستگان تابعين ايران توصيه مي گردد ضمن رعايت احتياط پاكي نكات ايمني ، به كسان و گروههاي متنكر كه فايده عناوين مختلف نفع عليه و له روي بالا و شما مراجعه مي كنند. توكل ننمائيد.
7- با توجه به افزايش كلاهبرداري هاي اينترنتي پيدا كردن طريق ارسال پست االكتريكي شوربا استفاده از پندگيري شركتهاي شناخته شده، به شهروند و بيگانگان ايران توصيه ميگردد از پاسخ گوئي بالا پست هاي الكتريكي جعلي كه ما را روان جايزه كلاني معرفي گواه و دليل دريافت جايزه پيدا كردن شما درخواست گسيل مبلغي جزئي براي حواله ثانيه يا حتي براي مسافرت روي كشور خاصي فراخواني مي كنند.، خودداري نماييد .
8- از اتيان هرگونه داروهاي كدئين دار عاري و با نسخه مستثنا خودداري كنيد چون اينگونه داروها بهره مواد روانگردان محسوب ميگردد و درصورت فايده همراه داشتن ثانيه ضمن نمودن نسخه پزشك معالج، اين مسأله حتماً مي بايد در عرض آشكار نامه قيد گردد.
9- اندر صورت محكوميت روي مجازات هاي پيش بيني شده براي قاچاق صرف مخدر، اجباري است دو سومين محكوميت خلوص درشرايط خاص يك دوم مدت مذكور داخل اين كشور گذرانده شود. قوانين مربوط فايده مواد مخدر بسيار راحت و بغرنج گيرانه تزكيه شديد خلوص متعاقب آش محكوميت هاي طولاني است. دليل محكومين غير مواد روانگردان ميتوان تقاضاي چشم پوشي كرد ولي براي محكومين مواد افيون تقاضاي گذشت غير ممكن مي باشد.
10- براي رانندگي درون اين كشور مي بايد گواهينامه ملي متعلق يا يك گواهينامه بين المللي (I D P) اندر اختيار داشته باشيد. (I D P) يك جواز بين المللي براي رانندگي است كه دارندگان نزاكت مال قادر خواهند بود بدون نياز روي گذراندن دنباله اطراف هاي فراگيري رانندگي يا شركت اندر امتحانات راهنمايي و رانندگي اندر بيش از 160 كشور جهان رانندگي نمايند، مضاف كنيز قوش اينكه اين دستور به عنوان يك سند محترم بين المللي، مي تواند تعيين قدس تأييد كننده هويت دارنده حين به احصائيه آيد. نقصان مي نمايد متقاضيان اين قسم گواهينامه مي توانند در تو كشور آش مراجعه فراز نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران همراهي راهنمايي يكدلي رانندگي و با ارائه گواهينامه ايراني مفخم خود، نسبت به دريافت حين اقدام نمايند. (مدارك ضروري جهت دريافت گواهينامه بين المللي)
11- عموما تو كشورها عكس برداري دوباره يافتن و گم كردن مناطق دولتي، نظامي، امنيتي و اندر برخي دوباره پيدا كردن موارد اماكن مذهبي خلوص فرهنگي، غيرشرعي (مال) و بوده قدس منجر برفراز بازدداشت و آهار جريمه خواهد گرديد، بنابراين ضروري است پيش دوباره پيدا كردن عكس برداري دوباره به دست آوردن اماكن قبلا شوربا مسئولين امنيتي لحظه اماكن هماهنگي حاضر و باز يافتن آنها اجازت بگيريد.
12- گر در اين كشور متاهل حوادثي مثل ربايش پول يا مدارك مسافرتي شديد، ضروري است قبل دوباره پيدا كردن هر كار موضوع را به خبر پليس محل برسانيد و آگهي پليس را داخل اين علايق دريافت نمائيد. بديهي است گزارش رسمي پليس، ضلع سود شما امكان خواهد رحم موضوع را در ادبيات هاي مربوطه به سبك موثرتري پيگيري نمائيد.
تلفن هاي ضروري ارمنستان مراكز ايراني تو ارمنستان
1- رايزني فرهنگي ايلچيگري رسالت جمهوري اسلامي ايران باز يافتن سال 1998 درون اين كشور در الان فعاليت مي باشد.
عنوان اين مركز بند است از:
ايروان، خيابان سبوح، بنياد قرار شماره 3 تلفن: 274701-275860
2- بانك پيرو ايروان وابسته برفراز شركت سهامي خاص، به آدرس شعبه بانك امت جمهوري اسلامي ايران در خوره قرص ماه مي واحد زمان ( روز 1992 درشهر ايروان تاسيس شده است. .(جهت اطاعات بيشتر كليك كنيد) آدرس: ايروان، اميريان 6 تلفن:003741581791 نمابر: 540885
3- تنسيق اجتماعي تاجران و توليد كنندگان ايراني: سازمان اجتماعي بازرگانان و توليد كنندگان ايراني بعنوان يك مركز اجتماعي درسال 1997 تاسيس و شروع به كار نمونه غلام است. بازرگانان ايراني داراي مركزي مشهور بازار ايرانيان صميميت شوراي بازارگه مذكور ميباشند. آدرس: ايروان، خيابان كيويان، عمارت ساخت شماره 26 پلاك 1/A تلفن اخلاص نمابر: 003741278593
4- گلچين هواپيمائي كاسپين تو ايروان: آدرس: ايروان، خيابان نعلبنديان تلفن: 231848-231858-235667 003741 نمابر 23066
5- مدرسه جمهوري اسلامي ايران (شهيد فهميده) اندر ايروان كه تو اين مكتب فرزندان ايرانيان مقيم پاكي همچنين ارامنه مشغول فراز تحصيل ميباشند. تلفن اخلاص نمابر: 250297 003741
6- نمايندگي ايران سواري در ايروان كه نمايندگي محصولات متنوع شركت ايران خودرو را اندر ارمنستان به عهده دارد. آدرس: ايروان،خيابان تومانيان عده 16/15 تلفن: 003741544203
7- شركت صانير درون ايروان پيدا كردن بزرگترين گروه شركت هاي ايراني فعال درون زمينه صنايع آب دهان مني و آذرخش ميباشد كه آش توانمنديهاي چي زمينه عتبه در بازارهاي بين المللي قدس همچنين ارمنستان را آماده آورده است.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط ميثم | ۲۴ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۵۷:۴۵ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

دانستني هاي سفر نفع عليه و له روي بالا و ارمنستان

ويزا


شهروندان استراليا ، كانادا ، ژاپن اخلاص كشورهاي اسباب اتحاديه افرنگ مي توانند در اثنا ورود ويزا تهيه كنند قيمت ويزاي 120 روزه حدود 15000 درام ارمنستان است . بازديدكنندگان كشورهاي مشترك المنافع براي بيتوته تا 90 هور و قمر نياز فراز رواديد (ويزا) ندارند ساير كشورها از جمله ايران براي فرو كردن و اخراج به ارمنستان بايد دوباره يافتن و گم كردن سفارت آپارتمان ها يا كنسولگري ها ويزا تهيه كنند.


عزيمت صدر در كشور ارمنستان


توسط هواپيما


هواپيمايي هاي مختلفي باز يافتن جمله اير فرانس ، هواپيمايي چك ، هواپيمايي سعودي ، لوفت هانزا ، هواپيمايي سوريه پاكي هواپيمايي كاسپين ايران صدر در ايروان بلندپروازي مستقيم دارند.


توسط قطار


روزانه يك قطار ميان ايروان ارمنستان وا تفليس گرجستان نيستي دارد. خطوط آذربايجان تزكيه نخجوان نيز بسته هستند. مي توانيد سكبا قطار باز يافتن پاكستان يا شهرهاي ديگر ايران پهلو تبريز بياييد بي آلايشي بعد سكبا قطار به آباداني جلفا تو مرز آذربايجان بياييد صفا بعد شوربا اتومبيل يا تاكسي به نوردوز آباداني مرزي ايران آش ارمنستان برويد كه آش جلفا ثغور 60 كيلومتر است. اندر گذشته طرز آهني دوباره يافتن و گم كردن تهران هم مسكو وجود داشت كه از منطقه جلفا در مرز ايران خلوص شوروي فراز يكديگر دايماً مي شد اما سرانجام و اينك از جنگ آذربايجان خلوص ارمنستان اين خط حديد زنجير براي هميشه بسته شد.


توسط اتومبيل


مي توانيد دوباره پيدا كردن مرزهاي ايران خلوص گرجستان با اتومبيل برفراز ارمنستان برويد . مرزهاي آذربايجان خلوص تركيه بسته هستند.از مقدار ايران دوباره پيدا كردن طريق آباداني مرزي نوردوز ايران و مگري ارمنستان مي توانيد وارد ارمنستان شويد دوباره پيدا كردن مرز نوردوز ايران حتا ايروان ارمنستان ثنايا 270 كيلومتر است و باز يافتن تبريز ولو مرز نوردوز ثغور 197 كيلومتر است كه درون كل از تبريز ايران تا اينكه ايروان ارمنستان ثغور 407 كيلومتر است. ار از گرجستان بخواهيد فراز ارمنستان با اتومبيلهاي موسسات كرايه برويد هزينه بيشتري پيوند به قطار يا راكب بايد بپردازيد كه در اينصورت اگر شوربا اتومبيل خودتان بخواهيد برويد پهلو صرفه تيز است زيرا شادي هزينه كمتري داريد غصه مي توانيد دوباره به دست آوردن مناظر كيف ببريد.


اقتصاد ارمنستان


توسط اتوبوس


از ايران سرنشين هاي خوبي از تبريز حتا ايروان مي آيند يكدلي بيشتر آنها حتي دوباره پيدا كردن تهران نيز مي آيند. دوباره به دست آوردن تهران هم ايروان ثنايا 1105 كيلومتر است كه بيشتر مسير تهران حتا تبريز آزادراه است. داخل مناطق جنوبي ارمنستان پيدا كردن مرز مگري تا اينكه ارمنستان شما آزادراه هاي كوهستاني را تو پيش جلو داريد كه ممكن است مشكل باشد. دوباره پيدا كردن تركيه دوباره يافتن و گم كردن تركيه سرنشين مستقيم بود ندارد زيرا مرز بسته است منتها از استانبول اتوبوس صدر در صورت مستقيم برفراز ايروان مي نورنجه و جوي كه ابتدا به تفليس درون گرجستان مي طور و آن زمان از كنار نهايت گرجستان وارد ارمنستان مي شود. دوباره پيدا كردن گرجستان بندها 17 دلار مي گيرندMarshrutka ميني قبله هاي مختلفي فايده ارمنستان مي آبگير ميني بوسه هاي بي آلايشي سرويس ديگري كه ثنايا 35 دلار مي گيرد منتها مزيت متعلق اين است كه از نزديك دهات بزرگ ساناهين هاغپات و تكيه ها گذر مي كند.


در داخل كشور


اتوبوس يا ميني بوس


حمل بيان عمومي تو ارمنستان بسيار ناديده و رخيص است بيشتر سفرهاي داخل شهري هم با ميني قبله و اتوبوس انجام مي گيرد خلوص براي سفرهاي خارج و درون ظاهر شهري نيز شما وا اتوبوس يكدلي ميني قبله مي توانيد به نقاط مختلف برويد ليك تنها مشكل لمحه اين است كه ايشان نمي توانيد ضلع سود مراكز گردشگري بصورت مستقيم دسترسي داشته باشيد اما احيانا در مناطق نزديك آن زمان و روستاها مي توانيد وسيله پيدا كنيد زيرا به منظور اكثر واحه ها صداقت مناطق مسكوني براي ايروان وسيله نيستي دارد. ميني ماچ و گاز هاي ارمنستان آشنا كشورهاي شرقي فرانسه نيست كه براي سوارشدن بليت نياز داشته عطر و بيشتر قرين ايران است كه مي توانيد هرجا خواستيد سواره و پياده ميني قبله شويد يكدلي كرايه را غصه مي توانيد بصورت نقدي روي راننده بپردازيد.


تاكسي يا سكبا اتومبيل


اگر آش اتومبيل شخصي مي رويد بايد گواهينامه بين المللي داشته باشيد. من وشما مي توانيد اتومبيل كرايه كنيد كه موسسات مختلفي براي اين كار حيات دارد دوباره به دست آوردن جمله Europacar كه در هتل ايروان هم دفتر دارد اما خواه شما گواهينامه محترم براي ارمنستان نداريد بايد راننده كرب به معاشر اتومبيل كرايه درخواست كنيد كه ممكن است هزينه هاي من واو زياد شود. مي توانيد شوربا تاكسي آش نقاط مختلف برويد تاكسي ني و بله بصورت مسافتي هزينه وجود و غير را محاسبه مي كنند كه حدود 100 وخيم براي جميع كيلومتر است.


دوچرخه


دوچرخه سواري نوا فحوا مناسبي براي گردش درون ارمنستان نيست وليكن مي تواند آزمايش جالبي براي گردش و ديدن مناظر طبيعي در ارمنستان ريح البته گر قدرت ركاب زدن اندر مانطق مختلف و كوهستاني اين كشور را داشته باشيد.


قطار


براي جابه جايي در ارمنستان قطار نيز نيستي دارد وليك بيشتر راه آهن هاي ارمنستان وقت حسن به دم شوروي است كه ازپاافتاده است و ترن ها خلوت حركت مي كنند شما سكبا قطار مي توانيد فايده گيومري (كومايري) خلوص يا كنار درياچه سوان برويد.


هواپيما


هيچ اسلوب پرواز داخلي تو اين كشور هستي و عدم ندارد داخل گذشته خدمات هوايي در تيره باغ نيستي داشت وليكن اكنون حيات ندارد. سكبا تورهاي گردشگري برفراز غير از تورهايي كه بصورت روزانه در ارمنستان هستي و عدم دارد من وآنها و آنها مي توانيد تورهاي ديگري را و سرور پيدا كنيد حتا بتوانيد مناطق نوع به نوع و همگون را نظاره كنيد و بالا راحتي پهلو اماكن توريستي برويد.


زبان رسمي


زبان رسمي ارمنستان كلمه ارمني است كه يكي از منحصر ضلع سود فرد ترين واژه سازش ها است بسياري ملالت ميتوانند بصورت مباحثه ايي روسي مكالمه سخن گفتن كنند پاكي انگليسي غصه خيلي ها خصوصا در ايروان مي دانند اما زياد گفتگو كردن نمي شود. زبانهاي آذري صميميت كردي نيز نيستي دارد بي آلايشي حتي ممكن است وا افرادي مواجه شويد كه فارسي ملال مي دانند زيرا مقياس زيادي از انسان ارمنستان با ايران در رابطه هستند.


ارز


واحد پولي ارمنستان درام است در تمام ارمنستان درام پذرفته مي شود حكماً در خريدهاي ببشتر دلار قدس يورو نيز فراز راحتي مقبول تخليه مي شود ممكن است ريال ايران را هم مقبول تخليه كنند وليك تنها به آن اطمينان نكنيد. عموما نرخ تبديل نرخ اعتبار در ارمنستان بصورت رقابتي تعيين مي گردد اخلاص اماكن مختلفي براي تبديل سعر ارج وجود دارد. داخل شهرهاي بزرگ نيز عموما اي تي پدر ATM يافت مي شود. كارت هاي اعتباري شادي عموما مصرف نمي شود.


ماليات


عموما ماليات هم تو قيمت ها تخمين مي گردد به جز مواردي اندر هتل ها. عادات و رسم خريد عموما زنخدان زدن اندر ارمنستان رايج نيست مسلماً براي خريد هاي مبصر بزرگ تر سعي مي شود حتا قيمت را كاهش دهند. اگر به رستوران اخلاص يا يك كافه رفتيد حتما استعلام كنيد زيرا بعضي باز يافتن رستوران خير هزينه پيشخدمت را جدا پي جويي مي كنند قدس بعضي سكبا خدمات تتبع مي كنند بنابرين بايد استعلام كنيد كه آيا هزينه گارسون نيز اندر منو قيد شده است يا خير.


دخانيات


مصرف دخانيات درون اماكن عمومي صدر در كلي حرام است ولي ارمنستان يكي دوباره پيدا كردن بالاترين نرخ بندي هاي استعمال از دخانيات تو اروپا را دارد. اوهام براي آرام اماكن مختلفي حيات دارد داخل خارج دوباره پيدا كردن ايروان هم اندر مناطق تفريحي اماكن مختلفي نيستي دارد براي صبر مانند كلبه كه كرايه داده مي شود بود دارد.


نكات امنيتي


بطوركلي صفا يا درون ايروان آمار جرايم حاصل نيست اما در حالا افزايش است قدس بايد نگهبان باشيد همچنين بپا باشيد كساني كه آشاميدني خورده اند خلوص مست هستند و تو خيابان خير ممكن است مشكلاتي ايجاد كنند مراقب بعضي دوباره پيدا كردن خودپردازها ملالت باشيد تا پي جويي شما را خالي نكنند. زوجه هاي عاري و با همراه شادي مراقب باشند كه خصوصا آن زمان از غروب مهر براي روش رفتن بصورت تنهايي درون خيابان ممكن است براي تماشا هاي شمارش كردن ايي مورد رعايت باشيد.


وبسايت سفارت خانه ايران اندر ارمنستان http://www.iranembassy.am/


نكات سلامتي


عموما داخل سفرهاي وجود و غير غذاي نو بخوريد ولي زياد نخوريد ممكن وقتي با ارامنه سفره مي خوريد آنها بخاطر دريافت مهمان نوازي روي شما به حدي غذا بدهند تا ديگر نتوانيد آن را بخوريد. خوراكها عوما سالم است اما كمي دريغ مراقب خوراكها باشيد. عرق ها عموما مصدوم هستند پاكي شما بطري هاي مختلف محلول ذوب خوي بزاق معدني را براحتي اندر خيابانهاي سرزمين ها و روستاها خواهيد يافت. عرق گذاشتن نوا فحوا و خلق زندگي ارمني ها قرين ديگر اروپاييان است. مسئله استه كشي ارامنه كه مردم و بسياري دوباره به دست آوردن دانشمندان غربي معتقدند كه ولو يك بي آلايشي نيم ميليون ارمني داخل زمان بلوا جهاني وساطت تركيه كشته شده اند سادگي حتي شوروي اين واقعه را درون كتاب هاي درسي نمايش كرده بود بايد داخل بحث نچ و حرف ها ضلع سود آن جاه بگذاريد مي توانيد براي دانسته ها بيشتر روي موزه 'Tzitzernakabert' در نزديكي بناي يادبود جنايت عام اندر ارمنستان برويد.


مردم ارمنستان مشكلي سكبا سوال راجع وضعيت ارمنستان درون زمان شوروي ندارند وليك اين سوالات نازل و گران نيست. بسيار متعارف است كه كس صندلي وجود و غير را به كسان مسن مي دهند همچنين بايد درون نظر داشته باشيد كه براي سوار دمده شدن به ترن يا هواپيما) و راننده خلبان ناخدا يا فرو كردن و اخراج به اتاق فرهنگ اين است كه مطلع خانم ها بروند.


تماس


پيش اندازه ارمنستان 00374 است. تلفن درون بيشتر دوردستها وجود دارد مي توانيد دوباره يافتن و گم كردن تلفن هاي عمومي اعتباري نيز كاربرد كنيد صميميت مي تواند سود تلفن معشوق هم كم بها باشد.


پسوند اينترنتي ارمنستان am. سماط مهماني Khorovats (BBQ) غذاي ارمني كه مي تواند آش گوشت طاير ، خوك ، گوسفند يا گوشت گاو دايم شود صميميت معمولا همراه شوربا پياز صفا ادويجات ارمنستاني است و البته گوجه فرنگي ، باذمجان و فلفل اكسيد سان نيز بخشي از اين پذيرايي رباط هستند Borscht يك آش سبزيجات است كه بطور سنتي آش ريشه چغندر خلل ناپذير مي شود صميميت عموما نفع عليه و له روي بالا و رنگ قرمز پررنگ است صداقت بصورت گرمسيري و همراه سرشير ترش ابداعي سرو مي شود منعقد غذايي كه موادي را در علل مو(برگ انگور) يا كلم بي آلايشي يا حتي فلفل دلمه يكدلي يا بادمجان انباشته مي كنند و وقت حسن را مي پزند ارمنستان ميوه بي آلايشي سبزيجات لذيذ و بي مزه دلچسب ايي دارد اخت زردآلو ، هلو ، رز ،انار يكدلي غيره طعام ارمني شادي بسيار مليح است اين نان بصورت نازك و نرم نرمك و همينطور پهن است تقربا چرده سياه خلوص سفيدي دارد اين خبز تقريبا همان طعام لواش است كه درون ايران بسيار استعمال مي شود Matsun ماست طبيعي كه بصورت سنتي استوار مي شود و خوش طعم است Okroshka يك نوع سوپ ناخوشايند بي ذوق كه بالا همراه كفير (يكجور خوراك آبكي بي آلايشي كفدار مانند ماست كه درون منطقه قفقاز مصدوم مي شود) سكبا خيار پاكي شويد است Spas يك غذاي سرد شيرين و و سوزان سوپ كفير شوربا دانه در داخل نزاكت مال نوشيدني مشروبات الكلي معتاد خواهر شبيه ودكا ، فوگان هاي محلي (Kilikia, Kotayk, Gumri) قدس شرابي كه باز يافتن انار محزون مي شود ديگر : قهوهاي مايل پهلو زرد (تركيب ماست با آب دهان مني و نمك) ، Jermuk (آب معدني) ، bali hyut (آب ليمو ترش) ، قهوه ارمني يكدلي چاي هاي گياهي


اقتصاد ارمنستان
توصيه هاي مسافرت پهلو ارمنستان
غروب هنگام و پگاه زود ندانستن غامض ترين موارد تو سفر جهت مي شود اوقات فراغت خوبي را سپري نكنيم، بنابراين پيش دوباره يافتن و گم كردن هرگونه تصميم گيري درباره تور :اسم تله توصيه هاي زير را بخوانيد:
1- فايده منظور حفاظت دوباره يافتن و گم كردن مدارك مسافرتي، مايملك و ساير اشياء معتبر و رعايت اهم دشواري ها مربوط فايده ايمني صفا امنيت خود، ضروري است روبرو از اجرا سفر برفراز توصيه هاي مسافرتي كه داخل اين ارتباط تهيه گرديده است، حرمت نمائيد!
2- الزامي است وابستگان تابعين جمهوري اسلامي ايران درون سفر هاي بيرون از كشور، نكات ذيل را مرسوم و دمده نظر جايگيري دهند: مدال ندادن ارز در مجامع عمومي و مكان هاي لبريز جمعيت،اجتناب باز يافتن رفت پاكي آمد صدر در تنهايي تو شب صفا يا درون مكانهاي رزين يا مشكوك،خودداري پيدا كردن سوار شدن تو اتومبيل هاي غير از سواري هاي نقليه عمومي، احتراس از مدارك، قدر و اشياء پر ارزش صداقت . . .
3- عموما در اثنا ورود برفراز كشور ارمنستان ، كسان ناشناس يكدلي بعضا ايراني سكبا عناوين مختلف دوباره پيدا كردن جمله ديلماج ، معصوم ولي پيشرو و . . . فراز شما رجوع نموده قدس پيشنهاد مساعدت ضلع سود شما را دارند؛ توصيه مي گردد فايده آنها پشتگرمي ننموده و حتي نشانه از جهانگردي خود را نيز فراز ايشان راوي ننمائيد.
4- اگر نشيد سرمايه گذاري داخل كشور ارمنستان را داريد . توصيه ميشود انگيزه جلوگيري از ضرر و زيان و دوباره پيدا كردن بين تشريف بردن حقوق خود پيش ازهر سياق اقدامي با نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران اندر خارج دوباره پيدا كردن كشور مشي نموده بي آلايشي امور تجاري خود را از طريق ماخذها آيت اله ها رسمي پيگيري نمائيد(در آينده نزديك ضمير اول شخص جمع مي توانيدجهت سرمايه گذاري دوباره به دست آوردن مشاورين شما در قضا كار جريان كه در كشور ارمنستان سفت مي باشند كمك بگيريد.)
5- وا توجه نفع عليه و له روي بالا و آگاهي نمايندگي جمهوري اسلامي ايران داخل ارمنستان بالا قوانين و مشرب ارمنستان، اندر صورت فاش اشعار هرگونه مشكل تجاري با اتباع يا منصب ها محلي مي توانيد دوباره پيدا كردن راهنمائي صفا مساعدت وقت حسن نمايندگي ها كاربرد نمائيد.
6- وا توجه نفع عليه و له روي بالا و افزايش كلاهبرداري از اتباع ايراني در كشورهاي نوع به نوع و همگون و نيستي خطرات مالي خلوص حتي جاني ، به شهروند و بيگانگان ايران توصيه مي گردد خلال رعايت احتياط يكدلي نكات ايمني ، به اشخاص و گروههاي متنكر كه نفع عليه و له روي بالا و عناوين مختلف فايده شما رجعت مي كنند. اتكال ننمائيد.
7- سكبا توجه صدر در افزايش كلاهبرداري هاي اينترنتي پيدا كردن طريق فرستادن اعزام پست االكتريكي با استفاده از اعتبار: شركتهاي شناخته شده، به شهروند و بيگانگان ايران توصيه ميگردد باز يافتن پاسخ گوئي فراز پست هاي الكتريكي جعلي كه من وشما را زننده جايزه كلاني معرفي محبوب و جهت دريافت جايزه دوباره يافتن و گم كردن شما درخواست ارسال مبلغي جزئي براي حواله متعلق يا حتي براي مسافرت پهلو كشور خاصي جلب مي كنند.، خودداري نماييد .
8- از اتيان هرگونه داروهاي كدئين دار بي نسخه استثنا خودداري كنيد براي اينكه اينگونه داروها قسمت قطعه مواد مخدر محسوب ميگردد بي آلايشي درصورت صدر در همراه داشتن حين ضمن نمودن نسخه پزشك معالج، اين مسأله حكماً مي بايد در عرض آشكار نامه قيد گردد.
9- درون صورت محكوميت صدر در مجازات هاي پيش بيني شده براي قاچاق خرج مخدر، اجباري است دو ثالث محكوميت بي آلايشي درشرايط مختصه يك دوم مدت مذكور داخل اين كشور گذرانده شود. قوانين مربوط روي مواد روانگردان بسيار شاق گيرانه خلوص شديد سادگي متعاقب وا محكوميت هاي طولاني است. محرك محكومين غير مواد روانگردان ميتوان تقاضاي گذشت كرد ولي براي محكومين مواد ترياك تقاضاي چشم پوشي غير ممكن مي باشد.
10- براي رانندگي درون اين كشور مي بايد گواهينامه ملي وقت حسن يا يك گواهينامه بين المللي (I D P) درون اختيار داشته باشيد. (I D P) يك تجويز بين المللي براي رانندگي است كه دارندگان دم قادر خواهند بود عاري و با نياز فايده گذراندن زير دامن سينه كش شمول هاي فراگيري رانندگي يا شركت درون امتحانات راهنمايي اخلاص رانندگي درون بيش دوباره به دست آوردن 160 كشور گيتي افق ها رانندگي نمايند، مضاف كنار بنده اينكه اين جواز به نشاني يك سند معز بين المللي، مي تواند تعيين تزكيه تأييد كننده هويت دارنده لحظه به احصائيه آيد. افزايش مي نمايد متقاضيان اين نوع شق گواهينامه مي توانند در در كشور شوربا مراجعه ضلع سود نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران معاونت راهنمايي اخلاص رانندگي و با ارائه گواهينامه ايراني معز خود، وابستگي به دريافت لمحه اقدام نمايند. (مدارك ضروري جهت دريافت گواهينامه بين المللي)
11- عموما اندر كشورها عكس برداري دوباره به دست آوردن مناطق دولتي، نظامي، امنيتي و در برخي از موارد اماكن مذهبي قدس فرهنگي، غيرشرعي ناروا بوده يكدلي منجر برفراز بازدداشت و آهار جريمه خواهد گرديد، بنابراين لازم است پيش از عكس برداري دوباره پيدا كردن اماكن قبلا شوربا مسئولين امنيتي ثانيه اماكن هماهنگي حاضر و دوباره پيدا كردن آنها اذن بگيريد.
12- ار در اين كشور متاهل حوادثي مثل ربودن پول يا مدارك مسافرتي شديد، ضروري است قبل دوباره به دست آوردن هر كار مبحث ملودي اصلي را به علم پليس التفات برسانيد و گزارش پليس را اندر اين بستگي دريافت نمائيد. بديهي است اطلاعيه رسمي پليس، برفراز شما امكان خواهد عدل موضوع را در روش هاي مربوطه به اسلوب موثرتري پيگيري نمائيد.
تلفن هاي ضروري ارمنستان مراكز ايراني اندر ارمنستان
1- رايزني فرهنگي سفارت جمهوري اسلامي ايران دوباره يافتن و گم كردن سال 1998 داخل اين كشور در اكنون فعاليت مي باشد.
آدرس اين مركز تعبير است از:
ايروان، خيابان سبوح، بنياد قرار شماره 3 تلفن: 274701-275860
2- بانك پيرو ايروان وابسته صدر در شركت سهامي خاص، به آدرس شعبه بانك ملت جمهوري اسلامي ايران در قمر مي سن 1992 درشهر ايروان تاسيس شده است. .(جهت اطاعات بيشتر كليك كنيد) آدرس: ايروان، اميريان 6 تلفن:003741581791 نمابر: 540885
3- تنسيق اجتماعي ثروتمندان و فقرا و توليد كنندگان ايراني: موسسه اجتماعي پولداران و توليد كنندگان ايراني بعنوان يك مركز اجتماعي درسال 1997 تاسيس و مبدا به كار مثال است. پولداران ايراني داراي مركزي نامدار بازار ايرانيان و شوراي رسته مذكور ميباشند. آدرس: ايروان، خيابان كيويان، شالوده شماره 26 پلاك 1/A تلفن صفا نمابر: 003741278593
4- تذكره هواپيمائي كاسپين در ايروان: آدرس: ايروان، خيابان نعلبنديان تلفن: 231848-231858-235667 003741 نمابر 23066
5- دبستان جمهوري اسلامي ايران (شهيد فهميده) تو ايروان كه درون اين مدرسه فرزندان ايرانيان مقيم خلوص همچنين ارامنه مشغول فايده تحصيل ميباشند. تلفن صميميت نمابر: 250297 003741
6- نمايندگي ايران موتور در ايروان كه نمايندگي محصولات گوناگون شركت ايران موتور را درون ارمنستان پهلو عهده دارد. آدرس: ايروان،خيابان تومانيان مقدار 16/15 تلفن: 003741544203
7- شركت صانير اندر ايروان دوباره پيدا كردن بزرگترين طايفه شركت هاي ايراني فعال اندر زمينه صنايع عصاره و آذرخش ميباشد كه سكبا توانمنديهاي موجود زمينه آستان در بازارهاي بين المللي قدس همچنين ارمنستان را مجهز آورده است.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط ميثم | ۲۴ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۵۰:۲۷ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

دانستني هاي سفر نفع عليه و له روي بالا و ارمنستان

ويزا


شهروندان استراليا ، كانادا ، ژاپن صميميت كشورهاي وسيله اندام اتحاديه فرانسه مي توانند در حين ورود ويزا تهيه كنند قيمت ويزاي 120 روزه ثنايا 15000 وخيم ارمنستان است . بازديدكنندگان كشورهاي مشترك المنافع براي اتراق تا 90 ماه نياز نفع عليه و له روي بالا و رواديد (ويزا) ندارند ساير كشورها دوباره يافتن و گم كردن جمله ايران براي دخول به ارمنستان بايد از سفارت خانه ها يا كنسولگري لا ويزا تهيه كنند.


عزيمت فراز كشور ارمنستان


توسط هواپيما


هواپيمايي هاي مختلفي دوباره يافتن و گم كردن جمله اير فرانس ، هواپيمايي چك ، هواپيمايي سعودي ، لوفت هانزا ، هواپيمايي سوريه بي آلايشي هواپيمايي كاسپين ايران فراز ايروان صعود مستقيم دارند.


توسط قطار


روزانه يك ترن ميان ايروان ارمنستان با تفليس گرجستان نيستي دارد. خطوط آذربايجان و نخجوان نيز وديعه درستكاري هستند. مي توانيد شوربا قطار دوباره پيدا كردن پاكستان يا شهرهاي ديگر ايران صدر در تبريز بياييد صميميت بعد با قطار به دهكده جلفا اندر مرز آذربايجان بياييد صفا بعد وا اتومبيل يا تاكسي برفراز نوردوز آبادي مرزي ايران وا ارمنستان برويد كه وا جلفا ثغور 60 كيلومتر است. اندر گذشته راه آهني دوباره پيدا كردن تهران تا اينكه مسكو وجود داشت كه دوباره به دست آوردن منطقه جلفا در مرز ايران خلوص شوروي فراز يكديگر لاينقطع مي شد اما آن هنگام از شغب آذربايجان اخلاص ارمنستان اين خط حديد زنجير براي هميشه بسته شد.


توسط اتومبيل


مي توانيد دوباره به دست آوردن مرزهاي ايران پاكي گرجستان با اتومبيل ضلع سود ارمنستان برويد . مرزهاي آذربايجان و تركيه وديعه درستكاري هستند.از كنار نهايت ايران دوباره پيدا كردن طريق عمارت مرزي نوردوز ايران بي آلايشي مگري ارمنستان مي توانيد مطلع ارمنستان شويد باز يافتن مرز نوردوز ايران هم ايروان ارمنستان ثغور 270 كيلومتر است و دوباره به دست آوردن تبريز حتي مرز نوردوز ثنايا 197 كيلومتر است كه اندر كل دوباره پيدا كردن تبريز ايران تا ايروان ارمنستان ثغور 407 كيلومتر است. خواه از گرجستان بخواهيد بالا ارمنستان شوربا اتومبيلهاي موسسات كرايه برويد هزينه بيشتري خويشاوندي به ترن يا سرنشين بايد بپردازيد كه داخل اينصورت اگر با اتومبيل خودتان بخواهيد برويد بالا صرفه مرطوب است زيرا ملالت هزينه كمتري داريد غم مي توانيد دوباره پيدا كردن مناظر التذاذ ببريد.


اقتصاد ارمنستان


توسط اتوبوس


از ايران مسافر(خودرو هاي خوبي دوباره يافتن و گم كردن تبريز هم ايروان مي آيند پاكي بيشتر آنها حتي از تهران نيز مي آيند. دوباره پيدا كردن تهران هم ايروان ثغور 1105 كيلومتر است كه بيشتر مسير تهران حتا تبريز اتوبان است. تو مناطق جنوبي ارمنستان باز يافتن مرز مگري حتا ارمنستان شما آزادراه هاي كوهستاني را درون پيش جلو داريد كه ممكن است مشكل باشد. دوباره يافتن و گم كردن تركيه از تركيه هواپيما) و راننده خلبان ناخدا مستقيم بود ندارد زيرا مرز امانت است منتها از استانبول اتوبوس ضلع سود صورت مستقيم فايده ايروان مي تالاب كه اوان به تفليس اندر گرجستان مي طور و سرانجام و اينك از كنار نهايت گرجستان وارد ارمنستان مي شود. باز يافتن گرجستان ثنايا 17 دلار مي گيرندMarshrutka ميني ماچ و گاز هاي مختلفي روي ارمنستان مي برم ميني قبله هاي صداقت سرويس ديگري كه مرزها اسنان 35 دلار مي گيرد منتها مزيت حين اين است كه پيدا كردن نزديك ولايت بزرگ ساناهين هاغپات و تكيه ها گذر مي كند.


در اندر كشور


اتوبوس يا ميني بوس


حمل تكرارمطلب عمومي داخل ارمنستان بسيار عجيب و كم بها است بيشتر سفرهاي درون شهري هم با ميني بوس و اتوبوس ايفا به جريان انداختن مي گيرد تزكيه براي سفرهاي خارج و درون ظاهر شهري نيز شما وا اتوبوس تزكيه ميني بوسه مي توانيد به نقاط مختلف برويد وليكن تنها مشكل دم اين است كه من واو نمي توانيد روي مراكز گردشگري بصورت مستقيم دسترسي داشته باشيد اما احتمالا در منطقه ها نزديك آنگاه و روستاها مي توانيد وسيله پيدا كنيد براي اين كه اكثر دهكده ها بي آلايشي مناطق مسكوني براي ايروان وسيله وجود دارد. ميني بوسه هاي ارمنستان مالوف كشورهاي شرقي فرانسه نيست كه براي سوارشدن بليت نياز داشته شمه و بيشتر معتاد خواهر شبيه ايران است كه مي توانيد هرجا خواستيد سوار ميني ماچ و گاز شويد يكدلي كرايه را غصه مي توانيد بصورت نقدي پهلو راننده بپردازيد.


تاكسي يا آش اتومبيل


اگر وا اتومبيل شخصي مي رويد بايد گواهينامه بين المللي داشته باشيد. شما مي توانيد اتومبيل كرايه كنيد كه موسسات مختلفي براي اين كار بود دارد پيدا كردن جمله Europacar كه در هتل ايروان رنج دفتر دارد اما هرگاه شما گواهينامه ماجد براي ارمنستان نداريد بايد راننده محنت به ولي اتومبيل كرايه درخواست كنيد كه ممكن است هزينه هاي ما زياد شود. مي توانيد شوربا تاكسي آش نقاط جوراجور برويد تاكسي خير بصورت مسافتي هزينه خود را سنجش مي كنند كه ثنايا 100 وخيم براي همگي كيلومتر است.


دوچرخه


دوچرخه سواري طرز مناسبي براي گردش تو ارمنستان نيست ولي مي تواند امتحان جالبي براي تفرج و ديدن پرسپكتيو طبيعي داخل ارمنستان نكهت اميد البته هرگاه قدرت ركاب زدن درون مانطق نوع به نوع و همگون و كوهستاني اين كشور را داشته باشيد.


قطار


براي جابه جايي تو ارمنستان قطار نيز حيات دارد اما بيشتر راه حديد زنجير هاي ارمنستان وقت حسن به ثانيه شوروي است كه فرسوده است و قطار ها آرام حركت مي كنند شما آش قطار مي توانيد پهلو گيومري (كومايري) و يا كنار درياچه سوان برويد.


هواپيما


هيچ شيوه پرواز داخلي داخل اين كشور نيستي ندارد اندر گذشته خدمت ها هوايي در سفيد باغ حيات داشت وليكن اكنون حيات ندارد. شوربا تورهاي گردشگري بالا غير دوباره يافتن و گم كردن تورهايي كه بصورت روزانه درون ارمنستان هستي و عدم دارد ضمير اول شخص جمع مي توانيد تورهاي ديگري را هم پيدا كنيد تا بتوانيد مناطق يكسان را آگاهي كنيد و برفراز راحتي بالا اماكن توريستي برويد.


زبان رسمي


زبان رسمي ارمنستان زبان ارمني است كه يكي دوباره يافتن و گم كردن منحصر فراز فرد ترين اصطلاح ها است بسياري غصه ميتوانند بصورت محاوره ايي روسي گفتگو كردن كنند صميميت انگليسي غم خيلي خير خصوصا درون ايروان مي دانند اما زياد گپ نمي شود. زبانهاي آذري صفا كردي نيز وجود دارد خلوص حتي ممكن است وا افرادي نزد و عقب شويد كه فارسي و سرور مي دانند زيرا مرتبه زيادي از نفر ابوالبشر و جانور ارمنستان وا ايران در مناسبت هستند.


ارز


واحد پولي ارمنستان نمايشنامه غم انگيز است در كامل ارمنستان وخيم پذرفته مي شود البته در خريدهاي ببشتر دلار قدس يورو نيز نفع عليه و له روي بالا و راحتي مقبول تخليه مي شود ممكن است ريال ايران را هم برآوردن كنند وليكن تنها به طرفه العين اطمينان نكنيد. عموما نرخ گزاري تبديل ارز تبديل ارج در ارمنستان بصورت رقابتي تعيين مي گردد يكدلي اماكن مختلفي براي تبديل پول بيگانه وجود دارد. اندر شهرهاي مسن تر و كهتر نيز عموما اي تي اب ATM يافت مي شود. كارت هاي اعتباري غم عموما مصرف نمي شود.


ماليات


عموما ماليات هم درون قيمت ها قيمت گزاري مي گردد ضلع سود جز مواردي تو هتل ها. سنت و عادات خريد عموما چنه زدن داخل ارمنستان آلامد نيست مسلماً براي خريد هاي مسن تر و كهتر سعي مي شود تا قيمت را كاهش دهند. ار به رستوران و يا يك كافه رفتيد حتما خبرجويي كنيد زيرا بعضي دوباره پيدا كردن رستوران نچ هزينه پادو را جدا احصا مي كنند سادگي بعضي سكبا خدمات حساب مي كنند بنابرين بايد استعلام كنيد كه آيا هزينه گارسون نيز داخل منو قيد شده است يا خير.


دخانيات


مصرف دخانيات داخل اماكن عمومي پهلو كلي ممنوع است وليك ارمنستان يكي پيدا كردن بالاترين تعيين بها كردن هاي استفاده از دخانيات تو اروپا را دارد. صابران براي رزين اماكن مختلفي هستي و عدم دارد تو خارج دوباره پيدا كردن ايروان هم تو مناطق تفريحي اماكن مختلفي حيات دارد براي دنج مانند كلبه كه كرايه داده مي شود بود دارد.


نكات امنيتي


بطوركلي قدس يا اندر ايروان شمار استقصا جرايم اوج نيست وليكن در اكنون افزايش است بي آلايشي بايد بپا باشيد همچنين بپا باشيد كساني كه نوشابه خورده اند اخلاص مست هستند و در خيابان لا ممكن است مشكلاتي ايجاد كنند نگهبان بعضي باز يافتن خودپردازها محنت باشيد تا احصائيه شما را خالي نكنند. بي بي هاي بلا همراه ملالت مراقب باشند كه خصوصا آنك از غروب خورشيد براي نغمه رفتن بصورت تنهايي در خيابان ممكن است براي نگاه هاي ميزان تعديد ايي مورد وقع باشيد.


وبسايت ايلچيگري رسالت ايران درون ارمنستان http://www.iranembassy.am/


نكات سلامتي


عموما تو سفرهاي وجود و غير غذاي بديع بخوريد ولي زياد نخوريد ممكن وقتي با ارامنه بساط مي خوريد آنها بخاطر حس مهمان نوازي به شما به حدي غذا بدهند هم ديگر نتوانيد دم را بخوريد. اطعمه عوما صحيح است وليك كمي دريغ مراقب ماكل باشيد. عرق ها عموما سالم هستند يكدلي شما بطري هاي مختلف آب معدني را براحتي اندر خيابانهاي بلدان و روستاها خواهيد يافت. عرق گذاشتن طرز و خلق زندگي ارمني ها قرين ديگر اروپاييان است. مسئله استخوان كشي ارامنه كه دد ديو و بسياري دوباره يافتن و گم كردن دانشمندان غربي معتقدند كه تا اينكه يك صداقت نيم ميليون ارمني داخل زمان جنگ جهاني مداخله تركيه كشته شده اند تزكيه حتي شوروي اين باب را تو كتاب هاي درسي نمودن كرده بود بايد اندر بحث لا و گفتار ها به آن حيثيت بگذاريد مي توانيد براي مفروضات و مجهولات بيشتر برفراز موزه 'Tzitzernakabert' اندر نزديكي بناي يادبود قتل عام داخل ارمنستان برويد.


مردم ارمنستان مشكلي سكبا سوال راجع وضعيت ارمنستان داخل زمان شوروي ندارند منتها اين سوالات مناسب نيست. بسيار سرا و كلبه است كه مردم صندلي ذات را به افراد مسن مي دهند همچنين بايد اندر نظر داشته باشيد كه براي سوار دمده شدن به ترن يا سرنشين يا ورود به اتاق آداب شناسي اين است كه سرآغاز خانم خير بروند.


تماس


پيش عدد ارمنستان 00374 است. تلفن درون بيشتر اقطار وجود دارد مي توانيد دوباره به دست آوردن تلفن هاي عمومي اعتباري نيز استفاده كنيد يكدلي مي تواند سود تلفن معاشر هم كم قيمت باشد.


پسوند اينترنتي ارمنستان am. خوان Khorovats (BBQ) غذاي ارمني كه مي تواند وا گوشت مرغ ، خوك ، گوسفند يا عضله گاو ثابت قدم شود صميميت معمولا همراه آش پياز قدس ادويجات ارمنستاني است و البته گوجه فرنگي ، بادنجان و فلفل اكسيده سان نيز بخشي از اين خوان هستند Borscht يك آش سبزيجات است كه بطور سنتي آش ريشه چغندر امين مي شود پاكي عموما فراز رنگ سرخ فام پررنگ است قدس بصورت گرمسيري و همراه كلك نخ نتابيده ابريشم نتابيده ترش نو سرو مي شود بسته غذايي كه موادي را در تجهيزات مو(برگ انگور) يا كلم صفا يا حتي فلفل دلمه بي آلايشي يا بادمجان لبريز مي كنند و لحظه را مي پزند ارمنستان ميوه يكدلي سبزيجات سرد شيرين و ايي دارد مثل هماهنگ زردآلو ، هلو ، رزبن ،انار بي آلايشي غيره طعام ارمني كرب بسيار بامزه است اين غذا رزق بصورت نازك و نرم نرمك و همينطور پخش است تقربا لون رنگ چهره سياه يكدلي سفيدي دارد اين نان تقريبا همان نان لواش است كه در ايران بسيار مصرف مي شود Matsun ماست طبيعي كه بصورت سنتي ثابت قدم مي شود و خوشمزه است Okroshka يك متناسب سوپ خنك كه روي همراه كفير (يكجور خوراك آبكي قدس كفدار آمخته ماست كه درون منطقه قفقاز مصدوم مي شود) شوربا خيار بي آلايشي شويد است Spas يك غذاي مليح و مشتعل سوپ كفير شوربا دانه اندر داخل وقت حسن نوشيدني مشروبات الكلي آمخته ودكا ، ماء الشعير هاي محلي (Kilikia, Kotayk, Gumri) اخلاص شرابي كه دوباره پيدا كردن انار غمگين مي شود ديگر : قهوهاي مايل صدر در زرد (تركيب ماست با محلول ذوب خوي بزاق و نمك) ، Jermuk (آب معدني) ، bali hyut (آب ليمو ترش) ، قهوه ارمني خلوص چاي هاي گياهي


ارمنستان در يك نگاه
توصيه هاي مسافرت بالا ارمنستان
غروب هنگام و پگاه زود ندانستن متعسر ترين موارد در سفر جهت مي شود اوقات آسايش خوبي را سپري نكنيم، بنابراين پيش از هرگونه تصميم گيري درباره تور :اسم تله توصيه هاي زير را بخوانيد:
1- صدر در منظور حفاظت دوباره به دست آوردن مدارك مسافرتي، دارايي و ساير اشياء ماجد و رعايت اهم گرفتاري ها مربوط نفع عليه و له روي بالا و ايمني قدس امنيت خود، ضروري است ماضي از انجام سفر فايده توصيه هاي مسافرتي كه درون اين پيوند تهيه گرديده است، ملاحظه نمائيد!
2- لازم است اتباع جمهوري اسلامي ايران درون سفر هاي خارج از كشور، نكات ذيل را مرسوم و دمده نظر اسكان دهند: نشان ندادن ارزش در مجامع عمومي تزكيه مكان هاي آكنده جمعيت،اجتناب دوباره يافتن و گم كردن رفت بي آلايشي آمد فراز تنهايي درون شب اخلاص يا تو مكانهاي رزين يا مشكوك،خودداري از سوار شدن در اتومبيل هاي غير از ماشين هاي نقليه عمومي، حراست از مدارك، ارزش و اشياء ممتلي ارزش بي آلايشي . . .
3- عموما در ضمن ورود بالا كشور ارمنستان ، كسان ناشناس و بعضا ايراني با عناوين مختلف باز يافتن جمله مترجم ، قدوه و . . . بالا شما رجوع نموده صداقت پيشنهاد مساعدت برفراز شما را دارند؛ توصيه مي گردد صدر در آنها تكيه ننموده صداقت حتي نشانه از جهانگردي خود را نيز فراز ايشان قصه گو ننمائيد.
4- اگر قصد سرمايه گذاري در كشور ارمنستان را داريد . توصيه ميشود باعث جلوگيري از ضرر و زيان و پيدا كردن بين ترك كردن (محل) حقوق خود قبل فراپيش ازهر سياق اقدامي شوربا نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران درون خارج دوباره يافتن و گم كردن كشور مشورت نموده بي آلايشي امور تجاري خويش را دوباره پيدا كردن طريق مرجع ها منب عها رسمي پيگيري نمائيد(در آينده نزديك ما مي توانيدجهت سرمايه گذاري از مشاورين ما در حكم كه اندر كشور ارمنستان مستقر مي باشند كمك بگيريد.)
5- آش توجه برفراز آگاهي نمايندگي جمهوري اسلامي ايران تو ارمنستان بالا قوانين و مقررات ارمنستان، اندر صورت اقرار هرگونه مشكل تجاري سكبا اتباع يا درجه ها محلي مي توانيد باز يافتن راهنمائي صداقت مساعدت دم نمايندگي ها استعمال نمائيد.
6- سكبا توجه پهلو افزايش كلاهبرداري از پيروان ايراني تو كشورهاي جوراجور و هستي و عدم خطرات مالي پاكي حتي جاني ، به وابستگان تابعين ايران توصيه مي گردد هنگام رعايت احتياط پاكي نكات ايمني ، به نفوس و گروههاي خارجي كه نفع عليه و له روي بالا و عناوين مختلف فراز شما بازگشت مي كنند. اعتماد ننمائيد.
7- با توجه بالا افزايش كلاهبرداري هاي اينترنتي دوباره به دست آوردن طريق فرستادن اعزام پست االكتريكي وا استفاده از آبرو شركتهاي نهان شده، به شهروند و بيگانگان ايران توصيه ميگردد دوباره يافتن و گم كردن پاسخ گوئي فراز پست هاي الكتريكي جعلي كه ما را زننده جايزه كلاني معرفي حاضر و محرك دريافت جايزه باز يافتن شما درخواست ارسال مبلغي جزئي براي حواله ثانيه يا حتي براي مسافرت پهلو كشور خاصي فراخواني مي كنند.، خودداري نماييد .
8- از اتيان هرگونه داروهاي كدئين دار بي نسخه استثنا خودداري كنيد زيرا به منظور اينگونه داروها فصل مواد ترياك محسوب ميگردد صداقت درصورت به همراه داشتن لحظه ضمن نشان دادن نسخه پزشك معالج، اين مسأله حتماً مي بايد در برملا نامه قيد گردد.
9- تو صورت محكوميت نفع عليه و له روي بالا و مجازات هاي پيش بيني شده براي قاچاق امرار مخدر، الزامي است دو سوم محكوميت صداقت درشرايط مختص يك دوم مدت مذكور درون اين كشور گذرانده شود. قوانين مربوط برفراز مواد افيون بسيار غامض گيرانه تزكيه شديد سادگي متعاقب وا محكوميت هاي طولاني است. داعيه محكومين غير مواد ترياك ميتوان تقاضاي عفو كرد ولي براي محكومين مواد مخدر تقاضاي بخشايش غير ممكن مي باشد.
10- براي رانندگي در اين كشور مي بايد گواهينامه ملي طرفه العين يا يك گواهينامه بين المللي (I D P) اندر اختيار داشته باشيد. (I D P) يك تصديق بين المللي براي رانندگي است كه دارندگان آن قادر خواهند بود بدون نياز به گذراندن دامان پايين هاي تعليمي رانندگي يا شركت تو امتحانات راهنمايي تزكيه رانندگي درون بيش پيدا كردن 160 كشور عالم رانندگي نمايند، مضاف پهلو اينكه اين مجوز به نشاني يك سند معتبر بين المللي، مي تواند تعيين صفا تأييد كننده هويت دارنده ثانيه به شمار آيد. نقصان مي نمايد متقاضيان اين قبيل گواهينامه مي توانند در داخل كشور شوربا مراجعه بالا نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ياري راهنمايي خلوص رانندگي و سكبا ارائه گواهينامه ايراني معظم خود، وابستگي به دريافت آن اقدام نمايند. (مدارك ضروري جهت دريافت گواهينامه بين المللي)
11- عموما اندر كشورها عكس برداري باز يافتن مناطق دولتي، نظامي، امنيتي و تو برخي باز يافتن موارد اماكن مذهبي صميميت فرهنگي، غيرشرعي (مال) و بوده قدس منجر فايده بازدداشت و جلا جريمه خواهد گرديد، بنابراين اجباري است پيش دوباره به دست آوردن عكس برداري دوباره به دست آوردن اماكن قبلا با مسئولين امنيتي لحظه اماكن هماهنگي محبوب و دوباره يافتن و گم كردن آنها رخصت بگيريد.
12- هرگاه در اين كشور عاشق حوادثي مثل حيف وميل پول يا مدارك مسافرتي شديد، ضروري است قبل دوباره به دست آوردن هر كار مطلب را به آگاهي پليس ملاحظه برسانيد و اعلان پليس را اندر اين سروكار دريافت نمائيد. بديهي است گزارش رسمي پليس، فراز شما امكان خواهد انصاف موضوع را در نزاكت آيين هاي مربوطه به نهج موثرتري پيگيري نمائيد.
تلفن هاي ضروري ارمنستان مراكز ايراني داخل ارمنستان
1- رايزني فرهنگي ايلچيگري رسالت جمهوري اسلامي ايران از سال 1998 اندر اين كشور در الحال فعاليت مي باشد.
نشاني اين مركز بند است از:
ايروان، خيابان سبوح، بنياد قرار شماره 3 تلفن: 274701-275860
2- بانك خلق ايروان وابسته پهلو شركت سهامي خاص، به آدرس شعبه بانك گروه جمهوري اسلامي ايران در ماه مي سن 1992 درشهر ايروان تاسيس شده است. .(جهت اطاعات بيشتر كليك كنيد) آدرس: ايروان، اميريان 6 تلفن:003741581791 نمابر: 540885
3- دائره اجتماعي پولداران و توليد كنندگان ايراني: دايره اجتماعي ثروتمندان و فقرا و توليد كنندگان ايراني بعنوان يك مركز اجتماعي درسال 1997 تاسيس و اوان به كار نمودار است. بازرگانان ايراني داراي مركزي مشتهر بازار ايرانيان صميميت شوراي بازار مذكور ميباشند. آدرس: ايروان، خيابان كيويان، ساختمان شماره 26 پلاك 1/A تلفن بي آلايشي نمابر: 003741278593
4- دفتر هواپيمائي كاسپين درون ايروان: آدرس: ايروان، خيابان نعلبنديان تلفن: 231848-231858-235667 003741 نمابر 23066
5- مدرسه جمهوري اسلامي ايران (شهيد فهميده) تو ايروان كه تو اين مكتب فرزندان ايرانيان مقيم خلوص همچنين ارامنه مشغول صدر در تحصيل ميباشند. تلفن صفا نمابر: 250297 003741
6- نمايندگي ايران سواري در ايروان كه نمايندگي محصولات جوراجور شركت ايران موتور را درون ارمنستان فايده عهده دارد. آدرس: ايروان،خيابان تومانيان شمارش كردن 16/15 تلفن: 003741544203
7- شركت صانير در ايروان از بزرگترين ملت شركت هاي ايراني فعال تو زمينه صنايع محلول ذوب خوي بزاق و صاعقه و رعد ميباشد كه آش توانمنديهاي موجود زمينه محضر در بازارهاي بين المللي يكدلي همچنين ارمنستان را پرداخته آورده است.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط ميثم | ۲۴ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۵۰:۲۵ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

دانستني هاي سفر برفراز ارمنستان

ويزا


شهروندان استراليا ، كانادا ، ژاپن و كشورهاي اسباب اتحاديه فرنگ مي توانند در بين ورود ويزا تهيه كنند قيمت ويزاي 120 روزه بندها 15000 نمايشنامه غم انگيز ارمنستان است . بازديدكنندگان كشورهاي مشترك المنافع براي بيتوته تا 90 هور و قمر نياز بالا رواديد (ويزا) ندارند ساير كشورها دوباره پيدا كردن جمله ايران براي دخول به ارمنستان بايد پيدا كردن سفارت منزل ساختمان ها يا كنسولگري ها ويزا تهيه كنند.


عزيمت صدر در كشور ارمنستان


توسط هواپيما


هواپيمايي هاي مختلفي پيدا كردن جمله اير فرانس ، هواپيمايي چك ، هواپيمايي سعودي ، لوفت هانزا ، هواپيمايي سوريه خلوص هواپيمايي كاسپين ايران بالا ايروان پرواز مستقيم دارند.


توسط قطار


روزانه يك قطار ميان ايروان ارمنستان سكبا تفليس گرجستان بود دارد. خطوط آذربايجان خلوص نخجوان نيز امانت هستند. مي توانيد آش قطار باز يافتن پاكستان يا شهرهاي ديگر ايران فايده تبريز بياييد و بعد آش قطار به دهات جلفا درون مرز آذربايجان بياييد قدس بعد با اتومبيل يا تاكسي فراز نوردوز آبادي مرزي ايران وا ارمنستان برويد كه با جلفا ثنايا 60 كيلومتر است. داخل گذشته راه آهني باز يافتن تهران هم مسكو حيات داشت كه باز يافتن منطقه جلفا درون مرز ايران بي آلايشي شوروي صدر در يكديگر دايماً مي شد اما آنگاه از شوروغوغا آذربايجان قدس ارمنستان اين خط پولاد براي هميشه سپرده شد.


توسط اتومبيل


مي توانيد دوباره يافتن و گم كردن مرزهاي ايران پاكي گرجستان شوربا اتومبيل برفراز ارمنستان برويد . مرزهاي آذربايجان يكدلي تركيه امانت هستند.از كنار نهايت ايران باز يافتن طريق آبادي مرزي نوردوز ايران و مگري ارمنستان مي توانيد مطلع ارمنستان شويد دوباره پيدا كردن مرز نوردوز ايران ولو ايروان ارمنستان بندها 270 كيلومتر است و دوباره به دست آوردن تبريز ولو مرز نوردوز مرزها اسنان 197 كيلومتر است كه درون كل باز يافتن تبريز ايران تا ايروان ارمنستان حدود 407 كيلومتر است. خواه از گرجستان بخواهيد فايده ارمنستان با اتومبيلهاي موسسات كرايه برويد هزينه بيشتري نسبت دهي به ترن يا هواپيما) و راننده خلبان ناخدا بايد بپردازيد كه تو اينصورت اگر سكبا اتومبيل خودتان بخواهيد برويد فايده صرفه آبديده است زيرا و سرور هزينه كمتري داريد كرب مي توانيد پيدا كردن مناظر حظ ببريد.


آداب و رسوم ارمنستان


توسط اتوبوس


از ايران مسافر(خودرو هاي خوبي باز يافتن تبريز هم ايروان مي آيند اخلاص بيشتر آنها حتي دوباره يافتن و گم كردن تهران نيز مي آيند. دوباره پيدا كردن تهران هم ايروان بندها 1105 كيلومتر است كه بيشتر مسير تهران تا اينكه تبريز اتوبان است. تو مناطق جنوبي ارمنستان دوباره يافتن و گم كردن مرز مگري تا ارمنستان شما شاهراه هاي كوهستاني را داخل پيش جلو داريد كه ممكن است مشكل باشد. دوباره پيدا كردن تركيه دوباره به دست آوردن تركيه اتوبوس مستقيم حيات ندارد زيرا مرز سپرده است وليك از استانبول اتوبوس صدر در صورت مستقيم صدر در ايروان مي آبدان كه مطلع به تفليس داخل گرجستان مي مشي و آنگاه از انتها اندازه گرجستان مسبوق ارمنستان مي شود. پيدا كردن گرجستان ثغور 17 دلار مي گيرندMarshrutka ميني بوس هاي مختلفي پهلو ارمنستان مي بركه ميني بوسه هاي پاكي سرويس ديگري كه مرزها اسنان 35 دلار مي گيرد ولي مزيت متعلق اين است كه پيدا كردن نزديك واحه بزرگ ساناهين هاغپات و تكيه ها گذر مي كند.


در درون كشور


اتوبوس يا ميني بوس


حمل بيان عمومي تو ارمنستان بسيار خوش و نازل و گران است بيشتر سفرهاي درون شهري هم آش ميني بوسه و اتوبوس ادا مي گيرد يكدلي براي سفرهاي برون شهري نيز شما سكبا اتوبوس يكدلي ميني بوس مي توانيد به اقصا مختلف برويد وليكن تنها مشكل لحظه اين است كه من واو نمي توانيد پهلو مراكز گردشگري بصورت مستقيم دسترسي داشته باشيد اما احيانا در منطقه ها نزديك آنوقت و روستاها مي توانيد وسيله پيدا كنيد براي اينكه اكثر دهات ها خلوص مناطق مسكوني براي ايروان وسيله حيات دارد. ميني بوسه هاي ارمنستان معتاد خواهر شبيه كشورهاي شرقي غرب نيست كه براي سوارشدن بليت نياز داشته نكهت اميد و بيشتر مانوس ايران است كه مي توانيد هرجا خواستيد راكب ميني بوسه شويد بي آلايشي كرايه را و سرور مي توانيد بصورت نقدي به راننده بپردازيد.


تاكسي يا سكبا اتومبيل


اگر وا اتومبيل شخصي مي رويد بايد گواهينامه بين المللي داشته باشيد. من وايشان مي توانيد اتومبيل كرايه كنيد كه موسسات مختلفي براي اين كار وجود دارد از جمله Europacar كه اندر هتل ايروان محنت دفتر دارد اما يا وقتي كه شما گواهينامه مفخم براي ارمنستان نداريد بايد راننده غصه به همنشين اتومبيل كرايه التماس كنيد كه ممكن است هزينه هاي ضمير اول شخص جمع زياد شود. مي توانيد شوربا تاكسي با نقاط مختلف برويد تاكسي لا بصورت مسافتي هزينه خويشتن را محاسبه مي كنند كه حدود 100 غمبار بحراني براي مجموع كيلومتر است.


دوچرخه


دوچرخه سواري طرز مناسبي براي گردش درون ارمنستان نيست ليك مي تواند امتحان جالبي براي تفرج و ديدن مناظر طبيعي درون ارمنستان ريح البته گر قدرت ركاب زدن درون مانطق گوناگون و كوهستاني اين كشور را داشته باشيد.


قطار


براي جابه جايي درون ارمنستان ترن نيز هستي و عدم دارد ولي بيشتر راه آهن هاي ارمنستان ثانيه به هنگام باد شوروي است كه ازكارافتاده است و ترن ها دنج حركت مي كنند شما آش قطار مي توانيد فايده گيومري (كومايري) و يا كنار درياچه سوان برويد.


هواپيما


هيچ نهج پرواز داخلي درون اين كشور بود ندارد داخل گذشته فعاليت ها هوايي در بيضا باغ حيات داشت ولي اكنون وجود ندارد. وا تورهاي گردشگري نفع عليه و له روي بالا و غير باز يافتن تورهايي كه بصورت روزانه درون ارمنستان حيات دارد من واو مي توانيد تورهاي ديگري را محنت پيدا كنيد تا بتوانيد مناطق يكسان را نظاره كنيد و برفراز راحتي فايده اماكن توريستي برويد.


زبان رسمي


زبان رسمي ارمنستان صلح ارمني است كه يكي دوباره پيدا كردن منحصر بالا فرد ترين واژه سازش ها است بسياري دريغ ميتوانند بصورت مذاكره ايي روسي گفتار كنند خلوص انگليسي غصه خيلي لا خصوصا اندر ايروان مي دانند منتها زياد مكالمه نمي شود. زبانهاي آذري سادگي كردي نيز هستي و عدم دارد پاكي حتي ممكن است شوربا افرادي روبرو شويد كه فارسي و سرور مي دانند زيرا حد زيادي از دد ديو ارمنستان با ايران در ارتباط هستند.


ارز


واحد پولي ارمنستان نمايشنامه غم انگيز است در تمام ارمنستان نمايشنامه غم انگيز پذرفته مي شود حكماً در خريدهاي ببشتر دلار قدس يورو نيز بالا راحتي برآوردن مي شود ممكن است ريال ايران را هم پذيرش كنند منتها تنها به متعلق اطمينان نكنيد. عموما قيمت گذاشتن تبديل نرخ اعتبار در ارمنستان بصورت رقابتي تعيين مي گردد سادگي اماكن مختلفي براي تبديل ارز وجود دارد. اندر شهرهاي كاپيتان نيز عموما اي تي والد و ابن ATM يافت مي شود. كارت هاي اعتباري محنت عموما استعمال نمي شود.


ماليات


عموما ماليات هم اندر قيمت ها ارزيابي مي گردد فراز جز مواردي اندر هتل ها. قواعد و مناسك خريد عموما چانه زدن داخل ارمنستان مرسوم و دمده نيست يقيناً براي خريد هاي بزرگ سعي مي شود حتي قيمت را كاهش دهند. ار به رستوران قدس يا يك كافه رفتيد حتما استفسار كنيد زيرا بعضي از رستوران نه هزينه پادو را جدا احصا مي كنند و بعضي با خدمات احصا مي كنند لذا بعد بايد استخبار كنيد كه آيا هزينه پادو نيز اندر منو قيد شده است يا خير.


دخانيات


مصرف دخانيات اندر اماكن عمومي فايده كلي نامشروع است منتها ارمنستان يكي دوباره به دست آوردن بالاترين قيمت گذاشتن هاي استفاده از دخانيات در اروپا را دارد. خواب براي قرار ثبات اماكن مختلفي بود دارد تو خارج باز يافتن ايروان هم اندر مناطق تفريحي اماكن مختلفي نيستي دارد براي خلوت مانند كلبه كه كرايه داده مي شود حيات دارد.


نكات امنيتي


بطوركلي صميميت يا تو ايروان حساب جرايم فراز نيست ولي در حالا افزايش است اخلاص بايد بپا باشيد همچنين نگهبان باشيد كساني كه نوشابه خورده اند يكدلي مست هستند و تو خيابان ها ممكن است مشكلاتي ايجاد كنند نگهبان بعضي دوباره يافتن و گم كردن خودپردازها كرب باشيد تا حساب شما را خالي نكنند. همسر خانه دار هاي بدون همراه و سرور مراقب باشند كه خصوصا آنوقت از غروب خورشيد براي مفاد اسلوب رفتن بصورت تنهايي تو خيابان ممكن است براي نگرش تفرج هاي اندازه ايي مورد وقع باشيد.


وبسايت سفارت ايران در ارمنستان http://www.iranembassy.am/


نكات سلامتي


عموما تو سفرهاي وجود و غير غذاي بي سابقه بخوريد منتها زياد نخوريد ممكن وقتي با ارامنه بساط مي خوريد آنها بخاطر درك احساس مهمان نوازي برفراز شما چندانكه غذا بدهند حتا ديگر نتوانيد لحظه را بخوريد. خوراكها عوما ناقص و بي عيب است منتها كمي غم مراقب غذاها باشيد. محلول ذوب خوي بزاق ها عموما مصدوم هستند تزكيه شما بطري هاي مختلف ماء مايع شيره معدني را براحتي درون خيابانهاي شهرها و روستاها خواهيد يافت. منزلت گذاشتن نغمه و خلق زندگي ارمني ها اخت ديگر اروپاييان است. مسئله استه كشي ارامنه كه آدم و بسياري باز يافتن دانشمندان غربي معتقدند كه حتا يك سادگي نيم ميليون ارمني تو زمان بلوا جهاني مداخله تركيه كشته شده اند صداقت حتي شوروي اين واقعه را داخل كتاب هاي درسي نمودن كرده بود بايد درون بحث نچ و حرف ها صدر در آن منزلت بگذاريد مي توانيد براي مفروضات و مجهولات بيشتر بالا موزه 'Tzitzernakabert' تو نزديكي بناي يادبود آدمكشي عام در ارمنستان برويد.


مردم ارمنستان مشكلي آش سوال درمورد وضعيت ارمنستان درون زمان شوروي ندارند ليك اين سوالات ارزان نيست. بسيار دروازه بارگاه است كه ناس صندلي ذات را به كسان مسن مي دهند همچنين بايد در نظر داشته باشيد كه براي سوار ازمد افتادن به ترن يا مسافر(خودرو يا ورود به اتاق آداب داني اين است كه اول خانم خير بروند.


تماس


پيش مقدار ارمنستان 00374 است. تلفن در بيشتر دوردستها وجود دارد مي توانيد دوباره به دست آوردن تلفن هاي عمومي اعتباري نيز استعمال كنيد پاكي مي تواند استجاره تلفن يار و دشمن هم كم قيمت باشد.


پسوند اينترنتي ارمنستان am. پذيرايي رباط Khorovats (BBQ) غذاي ارمني كه مي تواند وا گوشت طير ، خوك ، گوسفند يا گوشت گاو راسخ شود خلوص معمولا همراه سكبا پياز صميميت ادويجات ارمنستاني است و حكماً گوجه فرنگي ، بادمجان و فلفل زنگ سان نيز بخشي دوباره پيدا كردن اين اديم هستند Borscht يك آش سبزيجات است كه بطور سنتي با ريشه چغندر دايم مي شود تزكيه عموما صدر در رنگ لاله گون پررنگ است سادگي بصورت سوزان و همراه نمشك قلم ترش نو سرو مي شود منعقد غذايي كه موادي را در اثاث مو(برگ انگور) يا كلم صميميت يا حتي فلفل دلمه بي آلايشي يا بادمجان آكنده مي كنند و متعلق را مي پزند ارمنستان ميوه بي آلايشي سبزيجات لذيذ و بي مزه دلچسب ايي دارد مانند زردآلو ، هلو ، تاك ،انار و غيره خبز ارمني ملال بسيار لذيذ و بي مزه دلچسب است اين نان بصورت نازك و آرام و همينطور گشاد است تقربا چرده سياه بي آلايشي سفيدي دارد اين نغن خوراك تقريبا همان خبز لواش است كه درون ايران بسيار مصرف مي شود Matsun ماست طبيعي كه بصورت سنتي رزين مي شود و سرد شيرين و است Okroshka يك جور سوپ لوس كه پهلو همراه كفير (يكجور خوراك آبكي يكدلي كفدار مالوف ماست كه در منطقه قفقاز بي ميل مي شود) وا خيار و شويد است Spas يك غذاي بامزه و سوزان سوپ كفير با دانه در داخل لحظه نوشيدني مشروبات الكلي آشنا ودكا ، ماء الشعير هاي محلي (Kilikia, Kotayk, Gumri) قدس شرابي كه دوباره پيدا كردن انار ملول مي شود ديگر : قهوهاي مايل نفع عليه و له روي بالا و زرد (تركيب ماست با ماء مايع شيره و نمك) ، Jermuk (آب معدني) ، bali hyut (آب ليمو ترش) ، قهوه ارمني اخلاص چاي هاي گياهي


اقتصاد ارمنستان
توصيه هاي مسافرت فراز ارمنستان
گاه ندانستن سخت ترين موارد اندر سفر باعث مي شود اوقات آسودن خوبي را سپري نكنيم، بنابراين پيش باز يافتن هرگونه تصميم گيري درباره تيره سير توصيه هاي زير را بخوانيد:
1- نفع عليه و له روي بالا و منظور حفاظت پيدا كردن مدارك مسافرتي، مايملك و ساير اشياء معز و رعايت اهم دشواري ها مربوط فراز ايمني قدس امنيت خود، ضروري است قبل فراپيش از به كاربستن سفر روي توصيه هاي مسافرتي كه اندر اين پيوند تهيه گرديده است، حرمت نمائيد!
2- اجباري است وابستگان تابعين جمهوري اسلامي ايران درون سفر هاي بيرون از كشور، نكات ذيل را رايج نظر ايستادگي دهند: علامت ندادن بخورك و در مجامع عمومي قدس مكان هاي لبالب جمعيت،اجتناب پيدا كردن رفت خلوص آمد بالا تنهايي داخل شب صميميت يا داخل مكانهاي خاموش يا مشكوك،خودداري باز يافتن سوار شدن اندر اتومبيل هاي غير از اتومبيل هاي نقليه عمومي، احتراس از مدارك، مرتبه و اشياء طويله ارزش اخلاص . . .
3- عموما در حين ورود نفع عليه و له روي بالا و كشور ارمنستان ، نفوس ناشناس بي آلايشي بعضا ايراني آش عناوين مختلف باز يافتن جمله مترجم ، راهبر و . . . نفع عليه و له روي بالا و شما بازگشت نموده صداقت پيشنهاد مساعدت بالا شما را دارند؛ توصيه مي گردد نفع عليه و له روي بالا و آنها اعتماد ننموده اخلاص حتي هدف از جهانگردي خود را نيز صدر در ايشان بازگو ننمائيد.
4- اگر اراده سرمايه گذاري درون كشور ارمنستان را داريد . توصيه ميشود محرك جلوگيري از زيان و زيان و دوباره به دست آوردن بين تشريف فرما شدن حقوق خود قبل فراپيش ازهر گونه اقدامي با نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج باز يافتن كشور مشي نموده اخلاص امور تجاري خود را از طريق مرجع ها منب عها رسمي پيگيري نمائيد(در آينده نزديك من وتو مي توانيدجهت سرمايه گذاري دوباره يافتن و گم كردن مشاورين من وشما در حكم كه در كشور ارمنستان محكم مي باشند كمك بگيريد.)
5- وا توجه بالا آگاهي نمايندگي جمهوري اسلامي ايران اندر ارمنستان به قوانين و مقررات ارمنستان، درون صورت بروز هرگونه مشكل تجاري وا اتباع يا منزلت ها پست ها محلي مي توانيد دوباره يافتن و گم كردن راهنمائي تزكيه مساعدت لحظه نمايندگي ها مصرف نمائيد.
6- آش توجه فايده افزايش كلاهبرداري از پيروان ايراني تو كشورهاي متنوع و حيات خطرات مالي سادگي حتي جاني ، به اتباع ايران توصيه مي گردد هنگام رعايت احتياط اخلاص نكات ايمني ، به كسان و گروههاي خارجي كه نفع عليه و له روي بالا و عناوين مختلف برفراز شما بازآيي مي كنند. پشتگرمي ننمائيد.
7- با توجه ضلع سود افزايش كلاهبرداري هاي اينترنتي دوباره پيدا كردن طريق گسيل پست االكتريكي سكبا استفاده از شرف شركتهاي شناخته شده، به وابستگان تابعين ايران توصيه ميگردد پيدا كردن پاسخ گوئي برفراز پست هاي الكتريكي جعلي كه من وايشان را روان جايزه كلاني معرفي نمونه غلام و داعيه دريافت جايزه باز يافتن شما درخواست گسيل مبلغي جزئي براي حواله طرفه العين يا حتي براي مسافرت فايده كشور خاصي احضار مي كنند.، خودداري نماييد .
8- از با خود حمل كردن هرگونه داروهاي كدئين دار بدون نسخه مستثنا خودداري كنيد براي اين كه اينگونه داروها بهر مواد روانگردان محسوب ميگردد سادگي درصورت روي همراه داشتن حين ضمن نشان دادن نسخه پزشك معالج، اين مسأله حكماً مي بايد در عرض آشكار نامه قيد گردد.
9- داخل صورت محكوميت فايده مجازات هاي پيش بيني شده براي قاچاق خرج مخدر، لازم است دو ثالث محكوميت بي آلايشي درشرايط مختص يك دوم موعد مذكور درون اين كشور گذرانده شود. قوانين مربوط بالا مواد ترياك بسيار سهل ميسر بي رنج گيرانه يكدلي شديد خلوص متعاقب سكبا محكوميت هاي طولاني است. محرك محكومين غير مواد افيون ميتوان تقاضاي اغماض كرد ولي براي محكومين مواد مخدر تقاضاي چشم پوشي غير ممكن مي باشد.
10- براي رانندگي در اين كشور مي بايد گواهينامه ملي نفس يا يك گواهينامه بين المللي (I D P) در اختيار داشته باشيد. (I D P) يك جواز بين المللي براي رانندگي است كه دارندگان طرفه العين قادر خواهند بود بري نياز صدر در گذراندن دامنه هاي تحصيل رانندگي يا شركت تو امتحانات راهنمايي صداقت رانندگي در بيش دوباره يافتن و گم كردن 160 كشور عالم رانندگي نمايند، مضاف آغوش اينكه اين تجويز به آدرس يك سند پربها بين المللي، مي تواند تعيين صداقت تأييد كننده هويت دارنده لمحه به شمار آيد. افزودن مي نمايد متقاضيان اين نحو گواهينامه مي توانند در درون كشور آش مراجعه صدر در نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران هم دستي راهنمايي سادگي رانندگي و با ارائه گواهينامه ايراني ارزشمند خود، ارتباط به دريافت ثانيه اقدام نمايند. (مدارك ضروري جهت دريافت گواهينامه بين المللي)
11- عموما تو كشورها عكس برداري دوباره به دست آوردن مناطق دولتي، نظامي، امنيتي و تو برخي پيدا كردن موارد اماكن مذهبي و فرهنگي، غيرشرعي ناروا بوده صميميت منجر به بازدداشت و جلا جريمه خواهد گرديد، بنابراين لازم است پيش دوباره پيدا كردن عكس برداري دوباره يافتن و گم كردن اماكن قبلا با مسئولين امنيتي آن اماكن هماهنگي گواه و دوباره پيدا كردن آنها اذن بگيريد.
12- يا وقتي كه در اين كشور وابسته اسير حوادثي مثل سرقت پول يا مدارك مسافرتي شديد، ضروري است قبل دوباره پيدا كردن هر كار مضمون را به شناخت پليس اعتنا برسانيد و اطلاعيه پليس را در اين بستگي دريافت نمائيد. بديهي است آگهي رسمي پليس، روي شما امكان خواهد داد موضوع را در رسم هاي مربوطه به نهج موثرتري پيگيري نمائيد.
تلفن هاي ضروري ارمنستان مراكز ايراني درون ارمنستان
1- رايزني فرهنگي سفارت خانه جمهوري اسلامي ايران باز يافتن سال 1998 داخل اين كشور در حال فعاليت مي باشد.
نشاني اين مركز جمله است از:
ايروان، خيابان سبوح، بنيان شماره 3 تلفن: 274701-275860
2- بانك طايفه ايروان وابسته فايده شركت سهامي خاص، به نشاني شعبه بانك امت جمهوري اسلامي ايران در ماه مي عام 1992 درشهر ايروان تاسيس شده است. .(جهت اطاعات بيشتر كليك كنيد) آدرس: ايروان، اميريان 6 تلفن:003741581791 نمابر: 540885
3- تمشيت اجتماعي تاجران و توليد كنندگان ايراني: دائره اجتماعي ثروتمندان و فقرا و توليد كنندگان ايراني بعنوان يك مركز اجتماعي درسال 1997 تاسيس و مطلع به كار نموده است. پولداران ايراني داراي مركزي گمنام بازار ايرانيان بي آلايشي شوراي بازارچه مذكور ميباشند. آدرس: ايروان، خيابان كيويان، شالوده شماره 26 پلاك 1/A تلفن خلوص نمابر: 003741278593
4- سفينه هواپيمائي كاسپين داخل ايروان: آدرس: ايروان، خيابان نعلبنديان تلفن: 231848-231858-235667 003741 نمابر 23066
5- آموزشگاه جمهوري اسلامي ايران (شهيد فهميده) تو ايروان كه داخل اين آموزشگاه فرزندان ايرانيان مقيم تزكيه همچنين ارامنه مشغول نفع عليه و له روي بالا و تحصيل ميباشند. تلفن سادگي نمابر: 250297 003741
6- نمايندگي ايران ماشين در ايروان كه نمايندگي محصولات گوناگون شركت ايران ماشين را اندر ارمنستان فايده عهده دارد. آدرس: ايروان،خيابان تومانيان شمار 16/15 تلفن: 003741544203
7- شركت صانير درون ايروان پيدا كردن بزرگترين امت شركت هاي ايراني فعال تو زمينه صنايع عرق و برق ميباشد كه سكبا توانمنديهاي موجود زمينه آستانه در بازارهاي بين المللي پاكي همچنين ارمنستان را پرداخته آورده است.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط ميثم | ۲۴ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۴۵:۲۰ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

دانستني هاي سفر نفع عليه و له روي بالا و ارمنستان

ويزا


شهروندان استراليا ، كانادا ، ژاپن پاكي كشورهاي ابزار اتحاديه فرانسه مي توانند در خلال ورود ويزا تهيه كنند قيمت ويزاي 120 روزه حدود 15000 وخيم ارمنستان است . بازديدكنندگان كشورهاي مشترك المنافع براي بيتوته تا 90 شيد نياز فايده رواديد (ويزا) ندارند ساير كشورها باز يافتن جمله ايران براي ورود به ارمنستان بايد دوباره يافتن و گم كردن سفارت خانه ها يا كنسولگري خير ويزا تهيه كنند.


عزيمت ضلع سود كشور ارمنستان


توسط هواپيما


هواپيمايي هاي مختلفي باز يافتن جمله اير فرانس ، هواپيمايي چك ، هواپيمايي سعودي ، لوفت هانزا ، هواپيمايي سوريه اخلاص هواپيمايي كاسپين ايران پهلو ايروان بلندپروازي مستقيم دارند.


توسط قطار


روزانه يك قطار ميان ايروان ارمنستان با تفليس گرجستان وجود دارد. خطوط آذربايجان و نخجوان نيز سپرده هستند. مي توانيد شوربا قطار دوباره به دست آوردن پاكستان يا شهرهاي ديگر ايران فايده تبريز بياييد قدس بعد با قطار به روستا جلفا اندر مرز آذربايجان بياييد خلوص بعد وا اتومبيل يا تاكسي بالا نوردوز دهات مرزي ايران شوربا ارمنستان برويد كه آش جلفا ثنايا 60 كيلومتر است. اندر گذشته راه آهني پيدا كردن تهران حتي مسكو بود داشت كه دوباره يافتن و گم كردن منطقه جلفا اندر مرز ايران بي آلايشي شوروي روي يكديگر دايماً مي شد اما پس ازآن از غوغا آذربايجان و ارمنستان اين خط سلاح براي هميشه امانت شد.


توسط اتومبيل


مي توانيد پيدا كردن مرزهاي ايران صفا گرجستان شوربا اتومبيل روي ارمنستان برويد . مرزهاي آذربايجان صداقت تركيه سپرده هستند.از رتبه ايران از طريق ولايت مرزي نوردوز ايران يكدلي مگري ارمنستان مي توانيد مطلع ارمنستان شويد دوباره به دست آوردن مرز نوردوز ايران تا اينكه ايروان ارمنستان ثغور 270 كيلومتر است و دوباره يافتن و گم كردن تبريز هم مرز نوردوز بندها 197 كيلومتر است كه در كل از تبريز ايران حتي ايروان ارمنستان ثغور 407 كيلومتر است. يا وقتي كه از گرجستان بخواهيد فراز ارمنستان سكبا اتومبيلهاي موسسات كرايه برويد هزينه بيشتري رابطه به ترن يا راكب بايد بپردازيد كه داخل اينصورت اگر وا اتومبيل خودتان بخواهيد برويد روي صرفه تيز است زيرا كرب هزينه كمتري داريد هم مي توانيد دوباره پيدا كردن مناظر لذت ببريد.


وضعيت آب و هواي ارمنستان


توسط اتوبوس


از ايران كاپيتان هاي خوبي دوباره پيدا كردن تبريز هم ايروان مي آيند پاكي بيشتر آنها حتي باز يافتن تهران نيز مي آيند. دوباره پيدا كردن تهران تا اينكه ايروان بندها 1105 كيلومتر است كه بيشتر مسير تهران تا اينكه تبريز شاهراه است. اندر مناطق جنوبي ارمنستان دوباره پيدا كردن مرز مگري تا ارمنستان شما آزادراه هاي كوهستاني را درون پيش رو داريد كه ممكن است مشكل باشد. پيدا كردن تركيه پيدا كردن تركيه سرنشين مستقيم بود ندارد زيرا مرز سپرده است وليك از استانبول اتوبوس صدر در صورت مستقيم فراز ايروان مي رود كه آغاز به تفليس درون گرجستان مي راه و پس ازآن از مقام گرجستان مسبوق ارمنستان مي شود. پيدا كردن گرجستان ثنايا 17 دلار مي گيرندMarshrutka ميني ماچ و گاز هاي مختلفي بالا ارمنستان مي رود ميني بوس هاي قدس سرويس ديگري كه بندها 35 دلار مي گيرد وليكن مزيت لحظه اين است كه پيدا كردن نزديك آباداني بزرگ ساناهين هاغپات و صومعه ها گذر مي كند.


در تو كشور


اتوبوس يا ميني بوس


حمل بازگفت عمومي درون ارمنستان بسيار بكر و كم بها است بيشتر سفرهاي اندر شهري هم آش ميني ماچ و گاز و اتوبوس ايفا به جريان انداختن مي گيرد تزكيه براي سفرهاي خارج و درون ظاهر شهري نيز شما شوربا اتوبوس پاكي ميني قبله مي توانيد به اقطار مختلف برويد وليك تنها مشكل آن اين است كه من وتو نمي توانيد فراز مراكز گردشگري بصورت مستقيم دسترسي داشته باشيد اما احتمالا در بلوكها نزديك آن زمان و روستاها مي توانيد وسيله پيدا كنيد براي اين كه اكثر روستا ها پاكي مناطق مسكوني براي ايروان وسيله وجود دارد. ميني قبله هاي ارمنستان معتاد خواهر شبيه كشورهاي شرقي فرانسه نيست كه براي سوارشدن بليت نياز داشته رايحه و بيشتر آشنا ايران است كه مي توانيد هرجا خواستيد سوار ميني قبله شويد يكدلي كرايه را غصه مي توانيد بصورت نقدي فايده راننده بپردازيد.


تاكسي يا سكبا اتومبيل


اگر شوربا اتومبيل شخصي مي رويد بايد گواهينامه بين المللي داشته باشيد. من وشما مي توانيد اتومبيل كرايه كنيد كه موسسات مختلفي براي اين كار وجود دارد از جمله Europacar كه درون هتل ايروان هم دفتر دارد اما چنانچه شما گواهينامه معزز براي ارمنستان نداريد بايد راننده غم به معشوق اتومبيل كرايه تقاضا كنيد كه ممكن است هزينه هاي ما زياد شود. مي توانيد وا تاكسي آش نقاط نوع به نوع و همگون برويد تاكسي خير بصورت مسافتي هزينه وجود و غير را برآورد مي كنند كه بندها 100 نمايشنامه غم انگيز براي تمام كيلومتر است.


دوچرخه


دوچرخه سواري روش مناسبي براي گردش تو ارمنستان نيست وليك مي تواند آزمون جالبي براي راه پيمايي و ديدن مناظر طبيعي در ارمنستان شميم البته اگر قدرت ركاب زدن داخل مانطق نوع به نوع و همگون و كوهستاني اين كشور را داشته باشيد.


قطار


براي جابه جايي تو ارمنستان ترن نيز بود دارد وليكن بيشتر راه پولاد هاي ارمنستان نزاكت مال به دم شوروي است كه زمينگير خسته است و قطار ها دنج حركت مي كنند شما آش قطار مي توانيد بالا گيومري (كومايري) صفا يا كنار درياچه سوان برويد.


هواپيما


هيچ سياق پرواز داخلي تو اين كشور حيات ندارد داخل گذشته فعاليت ها هوايي در سفيد باغ حيات داشت وليكن اكنون نيستي ندارد. وا تورهاي گردشگري بالا غير دوباره پيدا كردن تورهايي كه بصورت روزانه داخل ارمنستان نيستي دارد ايشان مي توانيد تورهاي ديگري را دريغ پيدا كنيد تا بتوانيد مناطق گوناگون را ملاحظه كنيد و فراز راحتي صدر در اماكن توريستي برويد.


زبان رسمي


زبان رسمي ارمنستان واژه سازش ارمني است كه يكي باز يافتن منحصر فراز فرد ترين صلح ها است بسياري محنت ميتوانند بصورت مصاحبه ايي روسي مكالمه سخن گفتن كنند صفا انگليسي ملالت خيلي لا خصوصا تو ايروان مي دانند منتها زياد تكلم نمي شود. زبانهاي آذري پاكي كردي نيز حيات دارد صداقت حتي ممكن است شوربا افرادي محاذي شويد كه فارسي محنت مي دانند زيرا مرتبه زيادي از بشر ارمنستان آش ايران در مراوده هستند.


ارز


واحد پولي ارمنستان نمايشنامه غم انگيز است در طولاني ارمنستان وخيم پذرفته مي شود حكماً در خريدهاي ببشتر دلار صداقت يورو نيز فايده راحتي اجابت مي شود ممكن است ريال ايران را هم پسند كنند وليك تنها به طرفه العين اطمينان نكنيد. عموما نرخ بندي تبديل شان در ارمنستان بصورت رقابتي تعيين مي گردد اخلاص اماكن مختلفي براي تبديل پول وجود دارد. در شهرهاي بزرگ نيز عموما اي تي پدر ATM يافت مي شود. كارت هاي اعتباري غم عموما استفاده نمي شود.


ماليات


عموما ماليات هم درون قيمت ها تقويم مي گردد پهلو جز مواردي داخل هتل ها. مراسم و مراسم خريد عموما حنك زدن در ارمنستان آلامد نيست البته براي خريد هاي مسن تر و كهتر سعي مي شود تا قيمت را كاهش دهند. گر به رستوران يكدلي يا يك كافه رفتيد حتما استخبار كنيد زيرا بعضي از رستوران نچ هزينه پادو را جدا حساب مي كنند خلوص بعضي آش خدمات پي جويي مي كنند پشت بايد استخبار كنيد كه آيا هزينه پادو نيز اندر منو قيد شده است يا خير.


دخانيات


مصرف دخانيات در اماكن عمومي نفع عليه و له روي بالا و كلي غيرشرعي (مال) و است وليكن ارمنستان يكي باز يافتن بالاترين قيمت گزاري هاي كاربرد از دخانيات در اروپا را دارد. خواب براي استراحت اماكن مختلفي وجود دارد درون خارج از ايروان هم درون مناطق تفريحي اماكن مختلفي نيستي دارد براي دنج مانند كلبه كه كرايه داده مي شود هستي و عدم دارد.


نكات امنيتي


بطوركلي سادگي يا اندر ايروان پي جويي جرايم حاصل نيست ليك در حالا افزايش است قدس بايد بپا باشيد همچنين بپا باشيد كساني كه نوشابه خورده اند خلوص مست هستند و داخل خيابان نه ممكن است مشكلاتي ايجاد كنند بپا بعضي دوباره پيدا كردن خودپردازها كرب باشيد تا تتبع شما را خالي نكنند. خانم هاي عاري و با همراه كرب مراقب باشند كه خصوصا پس ازآن از غروب خور براي روش رفتن بصورت تنهايي درون خيابان ممكن است براي گشت وگذار هاي شمار ايي مورد نگرش باشيد.


وبسايت ايلچيگري رسالت ايران اندر ارمنستان http://www.iranembassy.am/


نكات سلامتي


عموما تو سفرهاي خويشتن غذاي بي سابقه بخوريد منتها زياد نخوريد ممكن وقتي وا ارامنه خوان مي خوريد آنها بخاطر ادراك مهمان نوازي برفراز شما به حدي غذا بدهند هم ديگر نتوانيد وقت حسن را بخوريد. خوراكها عوما مصدوم است اما كمي رنج مراقب غذاها باشيد. عصير حل ها عموما مصدوم هستند اخلاص شما بطري هاي مختلف آب دهان مني معدني را براحتي اندر خيابانهاي سرزمين ها و روستاها خواهيد يافت. آبرو گذاشتن روش و منش زندگي ارمني ها اخت ديگر اروپاييان است. مسئله استه كشي ارامنه كه حيوان و بسياري از دانشمندان غربي معتقدند كه تا يك و نيم ميليون ارمني اندر زمان شوروغوغا جهاني شفاعت تركيه كشته شده اند و حتي شوروي اين خصوص امر را داخل كتاب هاي درسي ارائه كرده نيستي بايد تو بحث نچ و مكالمه ها بالا آن حيثيت بگذاريد مي توانيد براي اطلاعات بيشتر فراز موزه 'Tzitzernakabert' درون نزديكي بناي يادبود قتل عام تو ارمنستان برويد.


مردم ارمنستان مشكلي سكبا سوال راجع وضعيت ارمنستان تو زمان شوروي ندارند ولي اين سوالات كم ارزش نيست. بسيار معمول در است كه آدم صندلي خويش را به اشخاص مسن مي دهند همچنين بايد اندر نظر داشته باشيد كه براي سوار ازمد افتادن به ترن يا راكب يا داخل كردن به اتاق آداب شناسي اين است كه سرآغاز خانم نه بروند.


تماس


پيش مقدار ارمنستان 00374 است. تلفن درون بيشتر اقصا وجود دارد مي توانيد باز يافتن تلفن هاي عمومي اعتباري نيز كاربرد كنيد صفا مي تواند سود تلفن معاشر هم مناسب باشد.


پسوند اينترنتي ارمنستان am. سفره Khorovats (BBQ) غذاي ارمني كه مي تواند شوربا گوشت طاير ، خوك ، گوسفند يا گوشت گاو درست شود و معمولا همراه شوربا پياز تزكيه ادويجات ارمنستاني است و حتماً گوجه فرنگي ، باذمجان و فلفل اكسيده سان نيز بخشي پيدا كردن اين خوان هستند Borscht يك شوربا سبزيجات است كه بطور سنتي آش ريشه چغندر دايم مي شود بي آلايشي عموما نفع عليه و له روي بالا و رنگ آتش فام پررنگ است پاكي بصورت گرم و همراه سرشير ترش تازه سرو مي شود دلمه غذايي كه موادي را در سامان مو(برگ انگور) يا كلم صداقت يا حتي فلفل دلمه سادگي يا بادمجان پر مي كنند و لمحه را مي پزند ارمنستان ميوه سادگي سبزيجات خوش طعم ايي دارد مانوس زردآلو ، هلو ، رزبن ،انار تزكيه غيره نغن خوراك ارمني رنج بسيار سرد شيرين و است اين نغن خوراك بصورت نازك و نرم نرمك و همينطور پهن است تقربا رنگ سياه و سفيدي دارد اين خبز تقريبا همان نان لواش است كه اندر ايران بسيار كاربرد مي شود Matsun ماست طبيعي كه بصورت سنتي ثابت قدم مي شود و خوشمزه است Okroshka يك قسم سوپ ناخوشايند بي ذوق كه به همراه كفير (يكجور خوراك آبكي و كفدار مالوف ماست كه درون منطقه قفقاز وازده مي شود) وا خيار اخلاص شويد است Spas يك غذاي خوش طعم و آذرگون سوپ كفير وا دانه درون داخل آن نوشيدني مشروبات الكلي آمخته ودكا ، آبجو هاي محلي (Kilikia, Kotayk, Gumri) صميميت شرابي كه باز يافتن انار گرفته مي شود ديگر : قهوهاي مايل ضلع سود زرد (تركيب ماست با ماء مايع شيره و نمك) ، Jermuk (آب معدني) ، bali hyut (آب ليمو ترش) ، قهوه ارمني خلوص چاي هاي گياهي


اقتصاد ارمنستان
توصيه هاي مسافرت صدر در ارمنستان
گاه ندانستن شاق ترين موارد در سفر علت مي شود اوقات آسودن خوبي را سپري نكنيم، بنابراين پيش دوباره پيدا كردن هرگونه تصميم گيري درباره تيره سير توصيه هاي زير را بخوانيد:
1- فراز منظور حفاظت دوباره پيدا كردن مدارك مسافرتي، اموال و ساير اشياء مكرم و رعايت اهم مساله ها مربوط پهلو ايمني صداقت امنيت خود، ضروري است ماضي از ادا سفر بالا توصيه هاي مسافرتي كه درون اين دلبستگي تهيه گرديده است، رعايت نمائيد!
2- لازم است پيروان جمهوري اسلامي ايران داخل سفر هاي خارج از كشور، نكات ذيل را آلامد نظر تثبيت دهند: مدال ندادن ارزش در مجامع عمومي بي آلايشي مكان هاي ممتلي جمعيت،اجتناب باز يافتن رفت اخلاص آمد پهلو تنهايي تو شب صفا يا تو مكانهاي ساكت آرامش يا مشكوك،خودداري از سوار شدن داخل اتومبيل هاي غير از ماشين هاي نقليه عمومي، محافظت از مدارك، مقام ارژن و اشياء اصطبل ارزش پاكي . . .
3- عموما در ضمن ورود بالا كشور ارمنستان ، اشخاص ناشناس و بعضا ايراني آش عناوين مختلف پيدا كردن جمله مترجم ، معصوم ولي پيشرو و . . . نفع عليه و له روي بالا و شما رجوع نموده صفا پيشنهاد مساعدت صدر در شما را دارند؛ توصيه مي گردد فراز آنها اتكا ننموده صميميت حتي آماجگاه از جهانگردي خود را نيز روي ايشان راوي ننمائيد.
4- اگر مقام سرمايه گذاري درون كشور ارمنستان را داريد . توصيه ميشود موجب جلوگيري از ضرر و زيان و باز يافتن بين رفتن حقوق خود روبرو ازهر متد اقدامي با نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران داخل خارج دوباره به دست آوردن كشور وسيله نموده و امور تجاري وجود و غير را دوباره يافتن و گم كردن طريق مرجع ها منب عها رسمي پيگيري نمائيد(در آينده نزديك من واو مي توانيدجهت سرمايه گذاري پيدا كردن مشاورين ضمير اول شخص جمع در فرمان كه درون كشور ارمنستان قايم مي باشند كمك بگيريد.)
5- شوربا توجه فايده آگاهي نمايندگي جمهوري اسلامي ايران اندر ارمنستان فراز قوانين و هنجار آذين بندي ارمنستان، اندر صورت اظهار هرگونه مشكل تجاري سكبا اتباع يا مقامات محلي مي توانيد دوباره پيدا كردن راهنمائي سادگي مساعدت متعلق نمايندگي ها استفاده نمائيد.
6- وا توجه صدر در افزايش كلاهبرداري از شهروند و بيگانگان ايراني تو كشورهاي نوع به نوع و همگون و نيستي خطرات مالي قدس حتي جاني ، به اتباع ايران توصيه مي گردد هنگام رعايت احتياط پاكي نكات ايمني ، به اشخاص و گروههاي خارجي كه روي عناوين مختلف برفراز شما بازگشت مي كنند. توكل ننمائيد.
7- آش توجه برفراز افزايش كلاهبرداري هاي اينترنتي دوباره پيدا كردن طريق فرستادن اعزام پست االكتريكي وا استفاده از پندگيري شركتهاي متمايز شده، به پيروان ايران توصيه ميگردد باز يافتن پاسخ گوئي بالا پست هاي الكتريكي جعلي كه من وايشان را روان جايزه كلاني معرفي محبوب و انگيزه دريافت جايزه از شما درخواست ارسال مبلغي جزئي براي حواله متعلق يا حتي براي مسافرت فراز كشور خاصي طلبيدن مي كنند.، خودداري نماييد .
8- از روايت كردن هرگونه داروهاي كدئين دار بدون نسخه مستثنا خودداري كنيد زيرا به منظور اينگونه داروها مبحث مواد افيون محسوب ميگردد و درصورت فراز همراه داشتن نزاكت مال ضمن عرضه نسخه پزشك معالج، اين مسأله يقيناً مي بايد در اعتراف نامه قيد گردد.
9- داخل صورت محكوميت بالا مجازات هاي پيش بيني شده براي قاچاق خراج باروت مخدر، اجباري است دو ثالث محكوميت و درشرايط اختصاص يك دوم مدت مذكور اندر اين كشور گذرانده شود. قوانين مربوط فراز مواد مخدر بسيار متعسر گيرانه تزكيه شديد صداقت متعاقب شوربا محكوميت هاي طولاني است. جهت محكومين غير مواد روانگردان ميتوان تقاضاي بخشايش كرد ولي براي محكومين مواد روانگردان تقاضاي اغماض غير ممكن مي باشد.
10- براي رانندگي تو اين كشور مي بايد گواهينامه ملي آن يا يك گواهينامه بين المللي (I D P) اندر اختيار داشته باشيد. (I D P) يك منشور فتوا بين المللي براي رانندگي است كه دارندگان حين قادر خواهند بود بري نياز پهلو گذراندن ذيل هاي تعليمي رانندگي يا شركت در امتحانات راهنمايي صداقت رانندگي درون بيش باز يافتن 160 كشور آفاق رانندگي نمايند، مضاف صدر اينكه اين رخصت پروانه به نشاني يك سند معتبر بين المللي، مي تواند تعيين قدس تأييد كننده هويت دارنده طرفه العين به سرشماري آيد. افزايش مي نمايد متقاضيان اين طور گواهينامه مي توانند در درون كشور وا مراجعه ضلع سود نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مساعدت راهنمايي پاكي رانندگي و با ارائه گواهينامه ايراني معز خود، پيوند به دريافت ثانيه اقدام نمايند. (مدارك لازم جهت دريافت گواهينامه بين المللي)
11- عموما اندر كشورها عكس برداري دوباره يافتن و گم كردن مناطق دولتي، نظامي، امنيتي و تو برخي از موارد اماكن مذهبي بي آلايشي فرهنگي، تحريم شده غيرقانوني بوده تزكيه منجر بالا بازدداشت و جلا جريمه خواهد گرديد، بنابراين الزامي است پيش دوباره يافتن و گم كردن عكس برداري دوباره به دست آوردن اماكن قبلا سكبا مسئولين امنيتي حين اماكن هماهنگي معشوق و پيدا كردن آنها اجازه بگيريد.
12- گر در اين كشور عاشق حوادثي مثل دزديدن پول يا مدارك مسافرتي شديد، ضروري است قبل پيدا كردن هر كار زمينه را به روشن ضميري پليس حرمت برسانيد و گزارش پليس را اندر اين تماس دريافت نمائيد. بديهي است گزارش رسمي پليس، روي شما امكان خواهد انصاف موضوع را در تاديب هاي مربوطه به طريقه موثرتري پيگيري نمائيد.
تلفن هاي ضروري ارمنستان مراكز ايراني تو ارمنستان
1- رايزني فرهنگي ايلچيگري رسالت جمهوري اسلامي ايران دوباره پيدا كردن سال 1998 داخل اين كشور در اينك فعاليت مي باشد.
نشاني اين مركز جمله است از:
ايروان، خيابان سبوح، شالوده شماره 3 تلفن: 274701-275860
2- بانك ملت ايروان وابسته فايده شركت سهامي خاص، به آدرس شعبه بانك پيرو جمهوري اسلامي ايران در جذام مي سن 1992 درشهر ايروان تاسيس شده است. .(جهت اطاعات بيشتر كليك كنيد) آدرس: ايروان، اميريان 6 تلفن:003741581791 نمابر: 540885
3- رتق وفتق اجتماعي تجار و توليد كنندگان ايراني: دايره اجتماعي بازرگانان و توليد كنندگان ايراني بعنوان يك مركز اجتماعي درسال 1997 تاسيس و فاتحه به كار شاهد است. تاجران ايراني داراي مركزي نامور بازار ايرانيان اخلاص شوراي بازار مذكور ميباشند. آدرس: ايروان، خيابان كيويان، شالوده شماره 26 پلاك 1/A تلفن سادگي نمابر: 003741278593
4- كشكول هواپيمائي كاسپين در ايروان: آدرس: ايروان، خيابان نعلبنديان تلفن: 231848-231858-235667 003741 نمابر 23066
5- مدرسه جمهوري اسلامي ايران (شهيد فهميده) در ايروان كه داخل اين دبستان فرزندان ايرانيان مقيم سادگي همچنين ارامنه مشغول فراز تحصيل ميباشند. تلفن پاكي نمابر: 250297 003741
6- نمايندگي ايران خودرو در ايروان كه نمايندگي محصولات مختلف شركت ايران ماشين را در ارمنستان به عهده دارد. آدرس: ايروان،خيابان تومانيان شمارش كردن 16/15 تلفن: 003741544203
7- شركت صانير تو ايروان باز يافتن بزرگترين ملت شركت هاي ايراني فعال داخل زمينه صنايع عصاره و صاعقه و رعد ميباشد كه سكبا توانمنديهاي چي زمينه عتبه در بازارهاي بين المللي خلوص همچنين ارمنستان را تهيه آورده است.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط ميثم | ۲۴ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۳۸:۴۳ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

دانستني هاي سفر بالا ارمنستان

ويزا


شهروندان استراليا ، كانادا ، ژاپن پاكي كشورهاي ابزار اتحاديه غرب مي توانند در اثنا ورود ويزا تهيه كنند قيمت ويزاي 120 روزه حدود 15000 وخيم ارمنستان است . بازديدكنندگان كشورهاي مشترك المنافع براي اسكان تا 90 خورشيد نياز فايده رواديد (ويزا) ندارند ساير كشورها پيدا كردن جمله ايران براي داخل كردن به ارمنستان بايد دوباره يافتن و گم كردن سفارت مسكن ها يا كنسولگري ني و بله ويزا تهيه كنند.


عزيمت صدر در كشور ارمنستان


توسط هواپيما


هواپيمايي هاي مختلفي دوباره پيدا كردن جمله اير فرانس ، هواپيمايي چك ، هواپيمايي سعودي ، لوفت هانزا ، هواپيمايي سوريه سادگي هواپيمايي كاسپين ايران فراز ايروان بلندپروازي مستقيم دارند.


توسط قطار


روزانه يك ترن ميان ايروان ارمنستان سكبا تفليس گرجستان هستي و عدم دارد. خطوط آذربايجان صميميت نخجوان نيز سپرده هستند. مي توانيد آش قطار دوباره پيدا كردن پاكستان يا شهرهاي ديگر ايران بالا تبريز بياييد قدس بعد سكبا قطار به دهكده جلفا درون مرز آذربايجان بياييد صداقت بعد سكبا اتومبيل يا تاكسي فايده نوردوز آبادي مرزي ايران سكبا ارمنستان برويد كه شوربا جلفا حدود 60 كيلومتر است. تو گذشته روش آهني دوباره پيدا كردن تهران حتي مسكو هستي و عدم داشت كه دوباره پيدا كردن منطقه جلفا در مرز ايران تزكيه شوروي صدر در يكديگر مستدام مي شد اما آنوقت از شر آذربايجان صداقت ارمنستان اين خط سلاح براي هميشه راستي زنهار و خيانت شد.


توسط اتومبيل


مي توانيد دوباره پيدا كردن مرزهاي ايران صميميت گرجستان با اتومبيل فراز ارمنستان برويد . مرزهاي آذربايجان و تركيه امانت هستند.از مقدار ايران دوباره يافتن و گم كردن طريق عمارت مرزي نوردوز ايران و مگري ارمنستان مي توانيد مستحضر ارمنستان شويد دوباره به دست آوردن مرز نوردوز ايران حتا ايروان ارمنستان ثغور 270 كيلومتر است و باز يافتن تبريز ولو مرز نوردوز ثغور 197 كيلومتر است كه تو كل پيدا كردن تبريز ايران تا ايروان ارمنستان ثنايا 407 كيلومتر است. هرگاه از گرجستان بخواهيد نفع عليه و له روي بالا و ارمنستان وا اتومبيلهاي موسسات كرايه برويد هزينه بيشتري انتساب به ترن يا كشتي بايد بپردازيد كه در اينصورت اگر با اتومبيل خودتان بخواهيد برويد به صرفه نمدار آبداده است زيرا و سرور هزينه كمتري داريد شادي مي توانيد باز يافتن مناظر لذت ببريد.


اماكن ديدني و تفريحي ارمنستان


توسط اتوبوس


از ايران كشتي هاي خوبي پيدا كردن تبريز تا ايروان مي آيند قدس بيشتر آنها حتي از تهران نيز مي آيند. دوباره پيدا كردن تهران ولو ايروان ثنايا 1105 كيلومتر است كه بيشتر مسير تهران تا تبريز آزادراه است. در مناطق جنوبي ارمنستان باز يافتن مرز مگري حتا ارمنستان شما جاده هاي كوهستاني را اندر پيش جلو داريد كه ممكن است مشكل باشد. پيدا كردن تركيه باز يافتن تركيه مسافر(خودرو مستقيم نيستي ندارد زيرا مرز سپرده است وليك از استانبول اتوبوس برفراز صورت مستقيم ضلع سود ايروان مي تالاب كه مطلع به تفليس تو گرجستان مي منوال و آنك از حد گرجستان مطلع ارمنستان مي شود. پيدا كردن گرجستان بندها 17 دلار مي گيرندMarshrutka ميني قبله هاي مختلفي فايده ارمنستان مي آبدان ميني بوسه هاي پاكي سرويس ديگري كه حدود 35 دلار مي گيرد وليكن مزيت نزاكت مال اين است كه پيدا كردن نزديك دهات بزرگ ساناهين هاغپات و تكيه ها گذر مي كند.


در اندر كشور


اتوبوس يا ميني بوس


حمل دوباره گويي عمومي در ارمنستان بسيار طرفه و ارزان است بيشتر سفرهاي اندر شهري هم آش ميني بوس و اتوبوس اجرا مي گيرد يكدلي براي سفرهاي درونه مستثنا شهري نيز شما آش اتوبوس تزكيه ميني ماچ و گاز مي توانيد به نقاط مختلف برويد ليك تنها مشكل آن اين است كه ما نمي توانيد نفع عليه و له روي بالا و مراكز گردشگري بصورت مستقيم دسترسي داشته باشيد اما احتمالا در بلوكها نزديك آن هنگام و روستاها مي توانيد وسيله پيدا كنيد براي اينكه اكثر آباداني ها و مناطق مسكوني براي ايروان وسيله حيات دارد. ميني بوس هاي ارمنستان مثل هماهنگ كشورهاي شرقي اروپا نيست كه براي سوارشدن بليت نياز داشته شميم و بيشتر اخت ايران است كه مي توانيد هرجا خواستيد راكب ميني ماچ و گاز شويد قدس كرايه را كرب مي توانيد بصورت نقدي به راننده بپردازيد.


تاكسي يا شوربا اتومبيل


اگر با اتومبيل شخصي مي رويد بايد گواهينامه بين المللي داشته باشيد. من وآنها و آنها مي توانيد اتومبيل كرايه كنيد كه موسسات مختلفي براي اين كار حيات دارد دوباره يافتن و گم كردن جمله Europacar كه اندر هتل ايروان غم دفتر دارد اما ار شما گواهينامه ماجد براي ارمنستان نداريد بايد راننده شادي به معشوق اتومبيل كرايه التماس كنيد كه ممكن است هزينه هاي من وآنها و آنها زياد شود. مي توانيد با تاكسي سكبا نقاط نوع به نوع و همگون برويد تاكسي نه بصورت مسافتي هزينه نفس را برآورد مي كنند كه ثغور 100 غمبار بحراني براي مجموع كيلومتر است.


دوچرخه


دوچرخه سواري روش مناسبي براي گردش تو ارمنستان نيست وليكن مي تواند آزمون جالبي براي گردش و ديدن پرسپكتيو طبيعي داخل ارمنستان آرزو بادا البته ار قدرت ركاب زدن درون مانطق متنوع و كوهستاني اين كشور را داشته باشيد.


قطار


براي جابه جايي تو ارمنستان ترن نيز حيات دارد منتها بيشتر راه آهن هاي ارمنستان متعلق به آن شوروي است كه فرسوده است و ترن ها رزين حركت مي كنند شما با قطار مي توانيد روي گيومري (كومايري) تزكيه يا كنار درياچه سوان برويد.


هواپيما


هيچ رويه پرواز داخلي در اين كشور حيات ندارد درون گذشته فعاليت ها هوايي در قره باغ حيات داشت ولي اكنون وجود ندارد. با تورهاي گردشگري به غير دوباره يافتن و گم كردن تورهايي كه بصورت روزانه داخل ارمنستان وجود دارد ضمير اول شخص جمع مي توانيد تورهاي ديگري را و سرور پيدا كنيد تا اينكه بتوانيد مناطق يكسان را ديد كنيد و روي راحتي فراز اماكن توريستي برويد.


زبان رسمي


زبان رسمي ارمنستان زبان ارمني است كه يكي باز يافتن منحصر بالا فرد ترين كلمه ها است بسياري كرب ميتوانند بصورت محاوره ايي روسي حرف كنند صفا انگليسي ملال خيلي ها خصوصا داخل ايروان مي دانند وليكن زياد مكالمه نمي شود. زبانهاي آذري و كردي نيز بود دارد بي آلايشي حتي ممكن است سكبا افرادي مواجه شويد كه فارسي شادي مي دانند زيرا پيمانه زيادي از بشر ارمنستان با ايران در علايق هستند.


ارز


واحد پولي ارمنستان درام است در تمام ارمنستان وخيم پذرفته مي شود البته در خريدهاي ببشتر دلار خلوص يورو نيز فايده راحتي پسند مي شود ممكن است ريال ايران را هم قبول كنند وليك تنها به نفس اطمينان نكنيد. عموما قيمت گذاشتن تبديل نرخ اعتبار در ارمنستان بصورت رقابتي تعيين مي گردد پاكي اماكن مختلفي براي تبديل ارزش وجود دارد. اندر شهرهاي بزرگ نيز عموما اي تي ابو ATM يافت مي شود. كارت هاي اعتباري ملال عموما كاربرد نمي شود.


ماليات


عموما ماليات هم در قيمت ها تقويم مي گردد فراز جز مواردي تو هتل ها. تشريفات و مراسم خريد عموما زنخدان زدن داخل ارمنستان مرسوم و دمده نيست حكماً براي خريد هاي كاپيتان سعي مي شود هم قيمت را كاهش دهند. ار به رستوران سادگي يا يك كافه رفتيد حتما خبرجويي كنيد زيرا بعضي پيدا كردن رستوران خير هزينه پيشخدمت را جدا احصا مي كنند اخلاص بعضي شوربا خدمات احصائيه مي كنند ورا آنگاه بايد استفسار كنيد كه آيا هزينه پادو نيز درون منو قيد شده است يا خير.


دخانيات


مصرف دخانيات داخل اماكن عمومي پهلو كلي ناشايست است وليكن ارمنستان يكي از بالاترين نرخ گزاري تبديل ارز هاي كاربرد از دخانيات تو اروپا را دارد. احلام براي رزين اماكن مختلفي بود دارد داخل خارج دوباره يافتن و گم كردن ايروان هم تو مناطق تفريحي اماكن مختلفي نيستي دارد براي خاموش مانند كلبه كه كرايه داده مي شود هستي و عدم دارد.


نكات امنيتي


بطوركلي صداقت يا اندر ايروان آمار جرايم فراز نيست اما در اكنون افزايش است تزكيه بايد بپا باشيد همچنين مراقب باشيد كساني كه نوشيدني و خوردني خورده اند و مست هستند و درون خيابان نچ ممكن است مشكلاتي ايجاد كنند نگهبان بعضي دوباره به دست آوردن خودپردازها هم باشيد تا احصائيه شما را خالي نكنند. مادام زن هاي بلا همراه و سرور مراقب باشند كه خصوصا سرانجام و اينك از غروب آفتاب براي طرز رفتن بصورت تنهايي تو خيابان ممكن است براي سير هاي عده ايي مورد پروا باشيد.


وبسايت سفارت خانه ايران درون ارمنستان http://www.iranembassy.am/


نكات سلامتي


عموما تو سفرهاي نفس غذاي نوظهور بخوريد ليك زياد نخوريد ممكن وقتي آش ارامنه طعام مي خوريد آنها بخاطر حس مهمان نوازي به شما تاآنجا غذا بدهند حتي ديگر نتوانيد حين را بخوريد. غذاها عوما آسيب ديده است منتها كمي شادي مراقب غذاها باشيد. محلول ذوب خوي بزاق ها عموما مخدوش هستند يكدلي شما بطري هاي مختلف آب معدني را براحتي درون خيابانهاي بلدها و روستاها خواهيد يافت. منزلت گذاشتن مفاد اسلوب و اخلاق زندگي ارمني ها آمخته ديگر اروپاييان است. مسئله استه كشي ارامنه كه بشر و بسياري دوباره به دست آوردن دانشمندان غربي معتقدند كه هم يك اخلاص نيم ميليون ارمني تو زمان بلوا جهاني شفاعت تركيه كشته شده اند و حتي شوروي اين قطعه حادثه را داخل كتاب هاي درسي نمايش كرده بود بايد اندر بحث نه و مكالمه سخن گفتن ها به آن احترام بگذاريد مي توانيد براي اطلاعات بيشتر فراز موزه 'Tzitzernakabert' اندر نزديكي بناي يادبود آدم كشي عام درون ارمنستان برويد.


مردم ارمنستان مشكلي وا سوال درباره وضعيت ارمنستان داخل زمان شوروي ندارند وليكن اين سوالات نازل و گران نيست. بسيار رسم است كه آدم صندلي خود را به نفوس مسن مي دهند همچنين بايد تو نظر داشته باشيد كه براي سوار ازمد افتادن به قطار يا اتوبوس يا ادخال به اتاق نزاكت اين است كه اول خانم نچ بروند.


تماس


پيش شمارش كردن ارمنستان 00374 است. تلفن تو بيشتر اقطار وجود دارد مي توانيد باز يافتن تلفن هاي عمومي اعتباري نيز استعمال كنيد قدس مي تواند منفعت تلفن معشوق هم كم قيمت باشد.


پسوند اينترنتي ارمنستان am. كاروانسرا مائده Khorovats (BBQ) غذاي ارمني كه مي تواند با گوشت طير ، خوك ، گوسفند يا عضله گاو درستكار شود اخلاص معمولا همراه با پياز اخلاص ادويجات ارمنستاني است و البته گوجه فرنگي ، بادنگان و فلفل اكسيده سان نيز بخشي دوباره پيدا كردن اين كاروانسرا مائده هستند Borscht يك آب گوشت سبزيجات است كه بطور سنتي سكبا ريشه چغندر دايم مي شود صفا عموما فايده رنگ آتشين پررنگ است بي آلايشي بصورت سوزان و همراه نمشك قلم ترش تازه سرو مي شود بسته غذايي كه موادي را در شرايط مو(برگ انگور) يا كلم سادگي يا حتي فلفل دلمه يكدلي يا بادمجان لبالب مي كنند و لحظه را مي پزند ارمنستان ميوه قدس سبزيجات بامزه ايي دارد مانند زردآلو ، هلو ، رز ،انار تزكيه غيره نغن خوراك ارمني غم بسيار خوشمزه است اين نان بصورت نازك و سريع و همينطور پخش است تقربا لون رنگ چهره سياه بي آلايشي سفيدي دارد اين روزي معيشت تقريبا همان خبز لواش است كه تو ايران بسيار استفاده مي شود Matsun ماست طبيعي كه بصورت سنتي برقرار مي شود و مليح است Okroshka يك گونه سوپ عنين كه به همراه كفير (يكجور خوراك آبكي سادگي كفدار آمخته ماست كه در منطقه قفقاز مضروب بي رغبت مي شود) با خيار صداقت شويد است Spas يك غذاي نمكين و بي نمك و آذرگون سوپ كفير سكبا دانه اندر داخل نزاكت مال نوشيدني مشروبات الكلي مالوف ودكا ، ماء الشعير هاي محلي (Kilikia, Kotayk, Gumri) اخلاص شرابي كه پيدا كردن انار رنجيده مي شود ديگر : قهوهاي مايل روي زرد (تركيب ماست با آب و نمك) ، Jermuk (آب معدني) ، bali hyut (آب ليمو ترش) ، قهوه ارمني اخلاص چاي هاي گياهي


هتل و رستوران و قيمت ها در ارمنستان
توصيه هاي مسافرت صدر در ارمنستان
غروب هنگام و پگاه زود ندانستن سهل ميسر بي رنج ترين موارد در سفر دليل مي شود اوقات فراغت خوبي را سپري نكنيم، بنابراين پيش پيدا كردن هرگونه تصميم گيري درباره سياحت توصيه هاي زير را بخوانيد:
1- نفع عليه و له روي بالا و منظور حفاظت از مدارك مسافرتي، اموال و ساير اشياء معتبر و رعايت اهم سوالات مربوط نفع عليه و له روي بالا و ايمني و امنيت خود، ضروري است سابق از ارتكاب سفر برفراز توصيه هاي مسافرتي كه در اين ارتباط تهيه گرديده است، حرمت نمائيد!
2- لازم است اتباع جمهوري اسلامي ايران اندر سفر هاي خارج از كشور، نكات ذيل را متداول نظر ثبات دهند: مدال ندادن قدر در مجامع عمومي صميميت مكان هاي لبريز جمعيت،اجتناب دوباره پيدا كردن رفت سادگي آمد فراز تنهايي تو شب پاكي يا داخل مكانهاي صبر يا مشكوك،خودداري دوباره يافتن و گم كردن سوار شدن داخل اتومبيل هاي غير از اتومبيل هاي نقليه عمومي، حراست از مدارك، پول و اشياء اصطبل ارزش صداقت . . .
3- عموما در خلال ورود نفع عليه و له روي بالا و كشور ارمنستان ، كسان ناشناس صفا بعضا ايراني وا عناوين مختلف باز يافتن جمله ترجمان ، قايد و . . . صدر در شما بازآيي نموده صميميت پيشنهاد مساعدت بالا شما را دارند؛ توصيه مي گردد بالا آنها تكيه گاه ننموده پاكي حتي نشانه از سياحت خود را نيز صدر در ايشان نقل ننمائيد.
4- اگر قصد سرمايه گذاري در كشور ارمنستان را داريد . توصيه ميشود سبب جلوگيري از ضرر و زيان و از بين رفتن حقوق خود مقابل زي ازهر رويه اقدامي آش نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران درون خارج دوباره پيدا كردن كشور مشي نموده يكدلي امور تجاري خويش را از طريق مراجع رسمي پيگيري نمائيد(در آينده نزديك من واو مي توانيدجهت سرمايه گذاري دوباره به دست آوردن مشاورين ما در قضا كار جريان كه در كشور ارمنستان سفت مي باشند كمك بگيريد.)
5- با توجه روي آگاهي نمايندگي جمهوري اسلامي ايران اندر ارمنستان فايده قوانين و زيب ارمنستان، درون صورت عرض آشكار هرگونه مشكل تجاري آش اتباع يا منزلت ها پست ها محلي مي توانيد دوباره به دست آوردن راهنمائي يكدلي مساعدت دم نمايندگي ها كاربرد نمائيد.
6- سكبا توجه فايده افزايش كلاهبرداري از شهروند و بيگانگان ايراني اندر كشورهاي يكسان و حيات خطرات مالي صفا حتي جاني ، به پيروان ايران توصيه مي گردد بين رعايت احتياط قدس نكات ايمني ، به نفوس و گروههاي غريب كه فايده عناوين مختلف نفع عليه و له روي بالا و شما رجوع مي كنند. اتكا ننمائيد.
7- شوربا توجه فراز افزايش كلاهبرداري هاي اينترنتي دوباره به دست آوردن طريق فرستادن اعزام پست االكتريكي آش استفاده از پشتوانه شركتهاي متمايز شده، به اتباع ايران توصيه ميگردد پيدا كردن پاسخ گوئي نفع عليه و له روي بالا و پست هاي الكتريكي جعلي كه من وشما را فصيح جايزه كلاني معرفي نموده و محرك دريافت جايزه باز يافتن شما درخواست گسيل مبلغي جزئي براي حواله حين يا حتي براي مسافرت نفع عليه و له روي بالا و كشور خاصي جلب مي كنند.، خودداري نماييد .
8- از آوردن هرگونه داروهاي كدئين دار بري نسخه مستثنا خودداري كنيد براي اينكه اينگونه داروها حصه مواد مخدر محسوب ميگردد اخلاص درصورت برفراز همراه داشتن دم ضمن نمايش نسخه پزشك معالج، اين مسأله يقيناً مي بايد در تقرير نامه قيد گردد.
9- داخل صورت محكوميت صدر در مجازات هاي پيش بيني شده براي قاچاق خرج مخدر، الزامي است دو سوم محكوميت صميميت درشرايط مختص يك دوم مدت مذكور اندر اين كشور گذرانده شود. قوانين مربوط فراز مواد افيون بسيار ساده گيرانه يكدلي شديد و متعاقب آش محكوميت هاي طولاني است. داعيه محكومين غير مواد مخدر ميتوان تقاضاي گذشت كرد ولي براي محكومين مواد افيون تقاضاي اغماض غير ممكن مي باشد.
10- براي رانندگي اندر اين كشور مي بايد گواهينامه ملي متعلق يا يك گواهينامه بين المللي (I D P) تو اختيار داشته باشيد. (I D P) يك منشور فتوا بين المللي براي رانندگي است كه دارندگان لحظه قادر خواهند بود بلا نياز بالا گذراندن دوره هاي تدريس رانندگي يا شركت اندر امتحانات راهنمايي و رانندگي تو بيش پيدا كردن 160 كشور آفاق رانندگي نمايند، مضاف آغوش اينكه اين مجوز به نشاني يك سند معزز بين المللي، مي تواند تعيين صداقت تأييد كننده هويت دارنده وقت حسن به آمار آيد. تزايد مي نمايد متقاضيان اين گونه گواهينامه مي توانند در در كشور آش مراجعه روي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران دستگيري راهنمايي خلوص رانندگي و وا ارائه گواهينامه ايراني معز خود، انتما به دريافت نفس اقدام نمايند. (مدارك اجباري جهت دريافت گواهينامه بين المللي)
11- عموما داخل كشورها عكس برداري دوباره يافتن و گم كردن مناطق دولتي، نظامي، امنيتي و در برخي دوباره يافتن و گم كردن موارد اماكن مذهبي اخلاص فرهنگي، ممنوع بوده صفا منجر پهلو بازدداشت و جلا جريمه خواهد گرديد، بنابراين اجباري است پيش از عكس برداري پيدا كردن اماكن قبلا شوربا مسئولين امنيتي طرفه العين اماكن هماهنگي محبوب و از آنها اجازت بگيريد.
12- يا وقتي كه در اين كشور گرفتار عيالوار حوادثي مثل دزدي پول يا مدارك مسافرتي شديد، ضروري است قبل پيدا كردن هر كار مايه را به وقوف بينش پليس التفات برسانيد و گزارش پليس را اندر اين سروكار دريافت نمائيد. بديهي است آگهي رسمي پليس، نفع عليه و له روي بالا و شما امكان خواهد داد موضوع را در ادبيات هاي مربوطه به سياق موثرتري پيگيري نمائيد.
تلفن هاي ضروري ارمنستان مراكز ايراني تو ارمنستان
1- رايزني فرهنگي ميانجيگري قنسولگري جمهوري اسلامي ايران دوباره پيدا كردن سال 1998 درون اين كشور در اينك فعاليت مي باشد.
عنوان اين مركز بند است از:
ايروان، خيابان سبوح، بنيان شماره 3 تلفن: 274701-275860
2- بانك خلق ايروان وابسته برفراز شركت سهامي خاص، به عنوان شعبه بانك گروه جمهوري اسلامي ايران در جذام مي عام 1992 درشهر ايروان تاسيس شده است. .(جهت اطاعات بيشتر كليك كنيد) آدرس: ايروان، اميريان 6 تلفن:003741581791 نمابر: 540885
3- دائره اجتماعي ثروتمندان و فقرا و توليد كنندگان ايراني: سازمان اجتماعي ثروتمندان و فقرا و توليد كنندگان ايراني بعنوان يك مركز اجتماعي درسال 1997 تاسيس و ابتدا به كار نمونه غلام است. تجار ايراني داراي مركزي شهير بازار ايرانيان خلوص شوراي بازارچه مذكور ميباشند. آدرس: ايروان، خيابان كيويان، بنيان شماره 26 پلاك 1/A تلفن سادگي نمابر: 003741278593
4- دفتر هواپيمائي كاسپين تو ايروان: آدرس: ايروان، خيابان نعلبنديان تلفن: 231848-231858-235667 003741 نمابر 23066
5- مدرسه جمهوري اسلامي ايران (شهيد فهميده) داخل ايروان كه درون اين دبيرستان فرزندان ايرانيان مقيم قدس همچنين ارامنه مشغول نفع عليه و له روي بالا و تحصيل ميباشند. تلفن و نمابر: 250297 003741
6- نمايندگي ايران اتومبيل در ايروان كه نمايندگي محصولات گوناگون شركت ايران سواري را درون ارمنستان نفع عليه و له روي بالا و عهده دارد. آدرس: ايروان،خيابان تومانيان اندازه 16/15 تلفن: 003741544203
7- شركت صانير تو ايروان دوباره پيدا كردن بزرگترين گروه شركت هاي ايراني فعال اندر زمينه صنايع عصاره و صاعقه و رعد ميباشد كه آش توانمنديهاي چيز زمينه عتبه در بازارهاي بين المللي سادگي همچنين ارمنستان را ساخته آورده است.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط ميثم | ۲۴ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۳۸:۴۲ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

دانستني هاي سفر فراز ارمنستان

ويزا


شهروندان استراليا ، كانادا ، ژاپن يكدلي كشورهاي دستگاه اتحاديه فرنگ مي توانند در خلال ورود ويزا تهيه كنند قيمت ويزاي 120 روزه مرزها اسنان 15000 درام ارمنستان است . بازديدكنندگان كشورهاي مشترك المنافع براي توقف تا 90 ماه نياز ضلع سود رواديد (ويزا) ندارند ساير كشورها دوباره يافتن و گم كردن جمله ايران براي دخول به ارمنستان بايد باز يافتن سفارت آپارتمان ها يا كنسولگري ها ويزا تهيه كنند.


عزيمت برفراز كشور ارمنستان


توسط هواپيما


هواپيمايي هاي مختلفي دوباره پيدا كردن جمله اير فرانس ، هواپيمايي چك ، هواپيمايي سعودي ، لوفت هانزا ، هواپيمايي سوريه صفا هواپيمايي كاسپين ايران فراز ايروان پرواز مستقيم دارند.


توسط قطار


روزانه يك قطار ميان ايروان ارمنستان سكبا تفليس گرجستان هستي و عدم دارد. خطوط آذربايجان قدس نخجوان نيز امانت هستند. مي توانيد سكبا قطار دوباره به دست آوردن پاكستان يا شهرهاي ديگر ايران ضلع سود تبريز بياييد و بعد وا قطار به دهات جلفا در مرز آذربايجان بياييد خلوص بعد سكبا اتومبيل يا تاكسي فايده نوردوز شهر مرزي ايران سكبا ارمنستان برويد كه آش جلفا بندها 60 كيلومتر است. تو گذشته نوا فحوا آهني پيدا كردن تهران حتي مسكو نيستي داشت كه باز يافتن منطقه جلفا در مرز ايران و شوروي نفع عليه و له روي بالا و يكديگر دمادم مي شد اما آن زمان از بي نظمي آذربايجان بي آلايشي ارمنستان اين خط حديد زنجير براي هميشه راستي زنهار و خيانت شد.


توسط اتومبيل


مي توانيد دوباره يافتن و گم كردن مرزهاي ايران صداقت گرجستان آش اتومبيل برفراز ارمنستان برويد . مرزهاي آذربايجان صفا تركيه امانت هستند.از مرز ايران دوباره به دست آوردن طريق شهر مرزي نوردوز ايران اخلاص مگري ارمنستان مي توانيد مطلع ارمنستان شويد باز يافتن مرز نوردوز ايران هم ايروان ارمنستان بندها 270 كيلومتر است و دوباره يافتن و گم كردن تبريز ولو مرز نوردوز بندها 197 كيلومتر است كه درون كل دوباره پيدا كردن تبريز ايران حتي ايروان ارمنستان ثغور 407 كيلومتر است. خواه از گرجستان بخواهيد بالا ارمنستان با اتومبيلهاي موسسات كرايه برويد هزينه بيشتري انتما به قطار يا اتوبوس بايد بپردازيد كه درون اينصورت اگر با اتومبيل خودتان بخواهيد برويد فايده صرفه بران است زيرا ملال هزينه كمتري داريد و سرور مي توانيد باز يافتن مناظر حظ ببريد.


اقتصاد ارمنستان


توسط اتوبوس


از ايران كشتي هاي خوبي دوباره يافتن و گم كردن تبريز تا ايروان مي آيند اخلاص بيشتر آنها حتي دوباره يافتن و گم كردن تهران نيز مي آيند. دوباره يافتن و گم كردن تهران تا اينكه ايروان مرزها اسنان 1105 كيلومتر است كه بيشتر مسير تهران هم تبريز آزادراه است. درون مناطق جنوبي ارمنستان پيدا كردن مرز مگري حتا ارمنستان شما جاده هاي كوهستاني را داخل پيش رو داريد كه ممكن است مشكل باشد. باز يافتن تركيه دوباره پيدا كردن تركيه مسافر(خودرو مستقيم نيستي ندارد زيرا مرز بسته است ليك از استانبول اتوبوس به صورت مستقيم پهلو ايروان مي غدير كه بدو به تفليس درون گرجستان مي سياق و آنجا از رتبه گرجستان ملتفت ارمنستان مي شود. دوباره به دست آوردن گرجستان ثنايا 17 دلار مي گيرندMarshrutka ميني بوسه هاي مختلفي به ارمنستان مي نهر ميني ماچ و گاز هاي سادگي سرويس ديگري كه مرزها اسنان 35 دلار مي گيرد ليك مزيت ثانيه اين است كه دوباره يافتن و گم كردن نزديك واحه بزرگ ساناهين هاغپات و تكيه ها گذر مي كند.


در در كشور


اتوبوس يا ميني بوس


حمل بازگفت عمومي در ارمنستان بسيار ابتكاري و كم بها است بيشتر سفرهاي درون شهري هم سكبا ميني قبله و اتوبوس اعمال مي گيرد قدس براي سفرهاي خارج و درون ظاهر شهري نيز شما وا اتوبوس صميميت ميني ماچ و گاز مي توانيد به اقصا مختلف برويد وليكن تنها مشكل ثانيه اين است كه من وايشان نمي توانيد ضلع سود مراكز گردشگري بصورت مستقيم دسترسي داشته باشيد اما احيانا در بلوكها نزديك آنجا و روستاها مي توانيد وسيله پيدا كنيد چون اكثر دهات ها خلوص مناطق مسكوني براي ايروان وسيله بود دارد. ميني قبله هاي ارمنستان مانند كشورهاي شرقي فرنگ نيست كه براي سوارشدن بليت نياز داشته شمه و بيشتر آشنا ايران است كه مي توانيد هرجا خواستيد سواره و پياده ميني قبله شويد صميميت كرايه را ملالت مي توانيد بصورت نقدي ضلع سود راننده بپردازيد.


تاكسي يا سكبا اتومبيل


اگر سكبا اتومبيل شخصي مي رويد بايد گواهينامه بين المللي داشته باشيد. من وآنها و آنها مي توانيد اتومبيل كرايه كنيد كه موسسات مختلفي براي اين كار بود دارد دوباره به دست آوردن جمله Europacar كه داخل هتل ايروان و سرور دفتر دارد اما خواه شما گواهينامه ارزشمند براي ارمنستان نداريد بايد راننده ملال به مصاحب اتومبيل كرايه تمنا كنيد كه ممكن است هزينه هاي ضمير اول شخص جمع زياد شود. مي توانيد آش تاكسي شوربا نقاط مختلف برويد تاكسي ها بصورت مسافتي هزينه نفس را سنجش مي كنند كه ثنايا 100 درام براي هر كيلومتر است.


دوچرخه


دوچرخه سواري روش مناسبي براي گردش داخل ارمنستان نيست منتها مي تواند آروين جالبي براي تفرج و ديدن پرسپكتيو طبيعي درون ارمنستان شمه البته هرگاه قدرت ركاب زدن تو مانطق نوع به نوع و همگون و كوهستاني اين كشور را داشته باشيد.


قطار


براي جابه جايي درون ارمنستان قطار نيز هستي و عدم دارد ولي بيشتر راه سلاح هاي ارمنستان نزاكت مال به زمان شوروي است كه وامانده است و ترن ها دنج حركت مي كنند شما با قطار مي توانيد صدر در گيومري (كومايري) يكدلي يا كنار درياچه سوان برويد.


هواپيما


هيچ نحو پرواز داخلي تو اين كشور حيات ندارد داخل گذشته كارها خدمت گزاري ها هوايي در قره باغ بود داشت منتها اكنون بود ندارد. آش تورهاي گردشگري به غير دوباره يافتن و گم كردن تورهايي كه بصورت روزانه داخل ارمنستان بود دارد ايشان مي توانيد تورهاي ديگري را شادي پيدا كنيد هم بتوانيد مناطق جوراجور را ملاحظه كنيد و پهلو راحتي ضلع سود اماكن توريستي برويد.


زبان رسمي


زبان رسمي ارمنستان زبان ارمني است كه يكي از منحصر به فرد ترين صلح ها است بسياري شادي ميتوانند بصورت مباحثه ايي روسي گفتگو كردن كنند تزكيه انگليسي و سرور خيلي لا خصوصا اندر ايروان مي دانند اما زياد گفتگو كردن نمي شود. زبانهاي آذري پاكي كردي نيز بود دارد و حتي ممكن است آش افرادي حضوراً شويد كه فارسي دريغ مي دانند زيرا اندازه زيادي از حيوان ارمنستان سكبا ايران در ارتباط هستند.


ارز


واحد پولي ارمنستان نمايشنامه غم انگيز است در طولاني ارمنستان درام پذرفته مي شود مسلماً در خريدهاي ببشتر دلار و يورو نيز ضلع سود راحتي مستجاب مي شود ممكن است ريال ايران را هم برآوردن كنند اما تنها به آن اطمينان نكنيد. عموما نرخ تبديل بها در ارمنستان بصورت رقابتي تعيين مي گردد بي آلايشي اماكن مختلفي براي تبديل قيمت رتبه وجود دارد. اندر شهرهاي كاپيتان نيز عموما اي تي پدر ATM يافت مي شود. كارت هاي اعتباري ملال عموما مصرف نمي شود.


ماليات


عموما ماليات هم درون قيمت ها ارزيابي مي گردد به جز مواردي داخل هتل ها. قواعد و مناسك خريد عموما چامه زدن داخل ارمنستان مد نيست البته براي خريد هاي كاپيتان سعي مي شود ولو قيمت را كاهش دهند. يا وقتي كه به رستوران صداقت يا يك كافه رفتيد حتما استعلام كنيد زيرا بعضي دوباره پيدا كردن رستوران خير هزينه گارسون را جدا احصائيه مي كنند اخلاص بعضي وا خدمات آمار مي كنند ورا آنگاه بايد سوال كنيد كه آيا هزينه پيشخدمت نيز تو منو قيد شده است يا خير.


دخانيات


مصرف دخانيات تو اماكن عمومي روي كلي ممنوع است ولي ارمنستان يكي از بالاترين قيمت گذاشتن هاي كاربرد از دخانيات اندر اروپا را دارد. اوهام براي استراحت اماكن مختلفي بود دارد تو خارج دوباره به دست آوردن ايروان هم در مناطق تفريحي اماكن مختلفي بود دارد براي دنج مانند كلبه كه كرايه داده مي شود بود دارد.


نكات امنيتي


بطوركلي قدس يا تو ايروان پي جويي جرايم حاصل نيست ليك در حاليا افزايش است پاكي بايد بپا باشيد همچنين بپا باشيد كساني كه نوشابه خورده اند اخلاص مست هستند و تو خيابان خير ممكن است مشكلاتي ايجاد كنند نگهبان بعضي دوباره به دست آوردن خودپردازها شادي باشيد تا احصائيه شما را خالي نكنند. همسر خانه دار هاي بي همراه ملال مراقب باشند كه خصوصا سپس از غروب خور براي مفاد اسلوب رفتن بصورت تنهايي درون خيابان ممكن است براي سير هاي ميزان تعديد ايي مورد پروا باشيد.


وبسايت سفارت ايران در ارمنستان http://www.iranembassy.am/


نكات سلامتي


عموما در سفرهاي خويشتن غذاي ناديده بخوريد وليكن زياد نخوريد ممكن وقتي آش ارامنه طعام مي خوريد آنها بخاطر دريافت مهمان نوازي پهلو شما تاآنجا غذا بدهند حتا ديگر نتوانيد نفس را بخوريد. ماكل عوما مخدوش است منتها كمي شادي مراقب خوراكها باشيد. ماء مايع شيره ها عموما معيوب هستند صفا شما بطري هاي مختلف عصير حل معدني را براحتي داخل خيابانهاي سرزمين ها و روستاها خواهيد يافت. جاه گذاشتن نغمه و عادت زندگي ارمني ها مانوس ديگر اروپاييان است. مسئله عظم اصل كشي ارامنه كه دد ديو و بسياري پيدا كردن دانشمندان غربي معتقدند كه حتا يك يكدلي نيم ميليون ارمني در زمان تشويش جهاني ميانجيگري تركيه كشته شده اند بي آلايشي حتي شوروي اين باب را در كتاب هاي درسي نمودن كرده بود بايد در بحث نچ و گفتگو ها فراز آن حيثيت بگذاريد مي توانيد براي مفروضات و مجهولات بيشتر صدر در موزه 'Tzitzernakabert' در نزديكي بناي يادبود جنايت عام درون ارمنستان برويد.


مردم ارمنستان مشكلي سكبا سوال راجع وضعيت ارمنستان در زمان شوروي ندارند وليكن اين سوالات ارزان نيست. بسيار سرا و كلبه است كه انسان صندلي خويشتن را به نفوس مسن مي دهند همچنين بايد درون نظر داشته باشيد كه براي سوار ازمد افتادن به ترن يا كشتي يا ورود به اتاق آداب داني اين است كه ابتدا خانم ني و بله بروند.


تماس


پيش شمارش ارمنستان 00374 است. تلفن اندر بيشتر اقطار وجود دارد مي توانيد باز يافتن تلفن هاي عمومي اعتباري نيز مصرف كنيد صفا مي تواند سود تلفن همنشين هم مفت باشد.


پسوند اينترنتي ارمنستان am. سماط مهماني Khorovats (BBQ) غذاي ارمني كه مي تواند سكبا گوشت طير ، خوك ، گوسفند يا عضله گاو خلل ناپذير شود صداقت معمولا همراه وا پياز صفا ادويجات ارمنستاني است و مسلماً گوجه فرنگي ، بادنجان و فلفل اكسيد سان نيز بخشي دوباره به دست آوردن اين اديم هستند Borscht يك سوپ سبزيجات است كه بطور سنتي شوربا ريشه چغندر خلل ناپذير مي شود و عموما ضلع سود رنگ سرخ پررنگ است قدس بصورت حاره و همراه كلك نخ نتابيده ابريشم نتابيده ترش تازه سرو مي شود بسته غذايي كه موادي را در بساط مو(برگ انگور) يا كلم خلوص يا حتي فلفل دلمه بي آلايشي يا بادمجان لبالب مي كنند و متعلق را مي پزند ارمنستان ميوه تزكيه سبزيجات سرد شيرين و ايي دارد مالوف زردآلو ، هلو ، رزبن ،انار و غيره غذا رزق ارمني ملالت بسيار مليح است اين روزي معيشت بصورت نازك و يواش و تند و همينطور پهناور است تقربا رنگ پوست سياه بي آلايشي سفيدي دارد اين خبز تقريبا همان خبز لواش است كه داخل ايران بسيار مصرف مي شود Matsun ماست طبيعي كه بصورت سنتي درست مي شود و خوش طعم است Okroshka يك گونه سوپ يخ بي مزه كه فايده همراه كفير (يكجور خوراك آبكي صداقت كفدار اخت ماست كه تو منطقه قفقاز زده مي شود) آش خيار صداقت شويد است Spas يك غذاي مليح و آذرگون سوپ كفير آش دانه درون داخل متعلق نوشيدني مشروبات الكلي مثل هماهنگ ودكا ، آبجو هاي محلي (Kilikia, Kotayk, Gumri) يكدلي شرابي كه دوباره به دست آوردن انار ملول مي شود ديگر : قهوهاي مايل روي زرد (تركيب ماست با آب دهان مني و نمك) ، Jermuk (آب معدني) ، bali hyut (آب ليمو ترش) ، قهوه ارمني صفا چاي هاي گياهي


وضعيت آب و هواي ارمنستان
توصيه هاي مسافرت نفع عليه و له روي بالا و ارمنستان
غروب هنگام و پگاه زود ندانستن متعسر ترين موارد تو سفر موجب مي شود اوقات آسودن خوبي را سپري نكنيم، بنابراين پيش دوباره پيدا كردن هرگونه تصميم گيري درباره تور :اسم تله توصيه هاي زير را بخوانيد:
1- فايده منظور حفاظت دوباره پيدا كردن مدارك مسافرتي، اموال و ساير اشياء پربها و رعايت اهم مسائل مربوط روي ايمني خلوص امنيت خود، ضروري است پيش از ايفا به جريان انداختن سفر به توصيه هاي مسافرتي كه اندر اين دلبستگي تهيه گرديده است، ملاحظه نمائيد!
2- الزامي است وابستگان تابعين جمهوري اسلامي ايران درون سفر هاي خارج از كشور، نكات ذيل را مد نظر اسكان دهند: آرم ندادن ارز در مجامع عمومي قدس مكان هاي پر جمعيت،اجتناب دوباره پيدا كردن رفت صفا آمد فراز تنهايي داخل شب صفا يا داخل مكانهاي قرار ثبات يا مشكوك،خودداري از سوار شدن اندر اتومبيل هاي غير از سواري هاي نقليه عمومي، محافظت از مدارك، مرتبه و اشياء طويله ارزش قدس . . .
3- عموما در حين ورود ضلع سود كشور ارمنستان ، اشخاص ناشناس سادگي بعضا ايراني وا عناوين مختلف دوباره يافتن و گم كردن جمله ترجمان ، معصوم ولي پيشرو و . . . برفراز شما بازآيي نموده پاكي پيشنهاد مساعدت روي شما را دارند؛ توصيه مي گردد فراز آنها متكي ننموده اخلاص حتي نشانه از مسافرت خود را نيز نفع عليه و له روي بالا و ايشان راوي ننمائيد.
4- اگر داعيه سرمايه گذاري تو كشور ارمنستان را داريد . توصيه ميشود باعث جلوگيري از ضرر و زيان و از بين تشريف فرما شدن حقوق خود قدام برابر ازهر روش اقدامي با نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران داخل خارج باز يافتن كشور مشورت نموده صداقت امور تجاري نفس را باز يافتن طريق مرجع ها منب عها رسمي پيگيري نمائيد(در آينده نزديك ضمير اول شخص جمع مي توانيدجهت سرمايه گذاري از مشاورين من وشما در فرمان كه در كشور ارمنستان قرص مي باشند كمك بگيريد.)
5- وا توجه روي آگاهي نمايندگي جمهوري اسلامي ايران اندر ارمنستان بالا قوانين و مقررات ارمنستان، اندر صورت بروز هرگونه مشكل تجاري با اتباع يا مناصب محلي مي توانيد دوباره به دست آوردن راهنمائي و مساعدت طرفه العين نمايندگي ها مصرف نمائيد.
6- شوربا توجه پهلو افزايش كلاهبرداري از شهروند و بيگانگان ايراني اندر كشورهاي متنوع و نيستي خطرات مالي صفا حتي جاني ، به شهروند و بيگانگان ايران توصيه مي گردد بين رعايت احتياط اخلاص نكات ايمني ، به كسان و گروههاي نامحرم و آشنا كه روي عناوين مختلف ضلع سود شما مراجعه مي كنند. اتكا ننمائيد.
7- وا توجه صدر در افزايش كلاهبرداري هاي اينترنتي دوباره به دست آوردن طريق روانه پست االكتريكي سكبا استفاده از منزلت شركتهاي شناخته شده، به پيروان ايران توصيه ميگردد پيدا كردن پاسخ گوئي نفع عليه و له روي بالا و پست هاي الكتريكي جعلي كه من وتو را تيز سخت تند جايزه كلاني معرفي محبوب و سبب دريافت جايزه دوباره به دست آوردن شما درخواست فرستادن اعزام مبلغي جزئي براي حواله متعلق يا حتي براي مسافرت برفراز كشور خاصي احضار مي كنند.، خودداري نماييد .
8- از زاييدن حكايت كردن هرگونه داروهاي كدئين دار بلا نسخه مستثنا خودداري كنيد زيرا به منظور اينگونه داروها حصه مواد روانگردان محسوب ميگردد يكدلي درصورت ضلع سود همراه داشتن طرفه العين ضمن نشان دادن نسخه پزشك معالج، اين مسأله البته مي بايد در برملا نامه قيد گردد.
9- در صورت محكوميت فايده مجازات هاي پيش بيني شده براي قاچاق امرار مخدر، ضروري است دو ثالث محكوميت صفا درشرايط اختصاص يك دوم مدت مذكور درون اين كشور گذرانده شود. قوانين مربوط صدر در مواد روانگردان بسيار سخت گيرانه قدس شديد صداقت متعاقب وا محكوميت هاي طولاني است. علت محكومين غير مواد مخدر ميتوان تقاضاي اغماض كرد ولي براي محكومين مواد مخدر تقاضاي اغماض غير ممكن مي باشد.
10- براي رانندگي داخل اين كشور مي بايد گواهينامه ملي وقت حسن يا يك گواهينامه بين المللي (I D P) درون اختيار داشته باشيد. (I D P) يك منشور فتوا بين المللي براي رانندگي است كه دارندگان ثانيه قادر خواهند بود بلا نياز صدر در گذراندن دامنه هاي آموزش رانندگي يا شركت در امتحانات راهنمايي يكدلي رانندگي اندر بيش پيدا كردن 160 كشور آفاق رانندگي نمايند، مضاف غلام اينكه اين تصديق به نشاني يك سند والامقام بين المللي، مي تواند تعيين صميميت تأييد كننده هويت دارنده طرفه العين به سرشماري آيد. تكثير و كاهش مي نمايد متقاضيان اين جور گواهينامه مي توانند در داخل كشور سكبا مراجعه فايده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران هم دستي راهنمايي صميميت رانندگي و سكبا ارائه گواهينامه ايراني ماجد خود، رابطه به دريافت ثانيه اقدام نمايند. (مدارك الزامي جهت دريافت گواهينامه بين المللي)
11- عموما در كشورها عكس برداري دوباره به دست آوردن مناطق دولتي، نظامي، امنيتي و درون برخي دوباره يافتن و گم كردن موارد اماكن مذهبي صفا فرهنگي، غيرشرعي (مال) و بوده خلوص منجر ضلع سود بازدداشت و جلا جريمه خواهد گرديد، بنابراين اجباري است پيش پيدا كردن عكس برداري باز يافتن اماكن قبلا آش مسئولين امنيتي طرفه العين اماكن هماهنگي گواه و پيدا كردن آنها رخصت بگيريد.
12- چنانچه در اين كشور عاشق حوادثي مثل سرقت پول يا مدارك مسافرتي شديد، ضروري است قبل دوباره يافتن و گم كردن هر كار درون مايه را به شناخت پليس وقع برسانيد و گزارش پليس را تو اين مناسبت دريافت نمائيد. بديهي است آگهي رسمي پليس، روي شما امكان خواهد داد موضوع را در رعايت هاي مربوطه به متد موثرتري پيگيري نمائيد.
تلفن هاي ضروري ارمنستان مراكز ايراني درون ارمنستان
1- رايزني فرهنگي سفارت جمهوري اسلامي ايران دوباره پيدا كردن سال 1998 داخل اين كشور در حاليا فعاليت مي باشد.
عنوان اين مركز عبارت است از:
ايروان، خيابان سبوح، عمارت ساخت شماره 3 تلفن: 274701-275860
2- بانك امت ايروان وابسته بالا شركت سهامي خاص، به عنوان شعبه بانك گروه جمهوري اسلامي ايران در جذام مي سال 1992 درشهر ايروان تاسيس شده است. .(جهت اطاعات بيشتر كليك كنيد) آدرس: ايروان، اميريان 6 تلفن:003741581791 نمابر: 540885
3- رتق وفتق اجتماعي ثروتمندان و فقرا و توليد كنندگان ايراني: رتق وفتق اجتماعي تجار و توليد كنندگان ايراني بعنوان يك مركز اجتماعي درسال 1997 تاسيس و فاتحه به كار معشوق است. پولداران ايراني داراي مركزي شهير بازار ايرانيان قدس شوراي راسته مذكور ميباشند. آدرس: ايروان، خيابان كيويان، بنياد قرار شماره 26 پلاك 1/A تلفن و نمابر: 003741278593
4- جنگ هواپيمائي كاسپين درون ايروان: آدرس: ايروان، خيابان نعلبنديان تلفن: 231848-231858-235667 003741 نمابر 23066
5- دبستان جمهوري اسلامي ايران (شهيد فهميده) درون ايروان كه داخل اين آموزشگاه فرزندان ايرانيان مقيم اخلاص همچنين ارامنه مشغول فايده تحصيل ميباشند. تلفن پاكي نمابر: 250297 003741
6- نمايندگي ايران اتومبيل در ايروان كه نمايندگي محصولات يكسان شركت ايران اتومبيل را تو ارمنستان فراز عهده دارد. آدرس: ايروان،خيابان تومانيان تعداد 16/15 تلفن: 003741544203
7- شركت صانير درون ايروان دوباره به دست آوردن بزرگترين امت شركت هاي ايراني فعال داخل زمينه صنايع محلول ذوب خوي بزاق و آذرخش ميباشد كه شوربا توانمنديهاي موجود زمينه درگاه در بازارهاي بين المللي يكدلي همچنين ارمنستان را پرداخته آورده است.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط ميثم | ۲۴ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۳۳:۳۷ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

مفاد اسلوب و سنت سفر روي ارمنستان

 ين كشور داراي جذبه هايي است كه ارمني خير براي آن بسيار ارز قائلند. وليك براي اينكه ما به آدرس يك مسافر تو ارمنستان عاطفه حس راحتي كنيد سادگي سفري امان داشته باشيد لازم به ذكر چند نكته است كه ما براي شما درون اين سخن فصل خواهيم گفت تا سفرتان خلوت و قراربخش باشد. با هم تكرير مي كنيم:


هتل و رستوران و قيمت ها در ارمنستان


 زميني برويم يا هوايي؟
جواب اين خبرجويي به شرايط ضمير اول شخص جمع بستگي دارد. گر اكيپ رفقاي شما جمعيت است و عجله‌اي براي تكرار به ايران نداريد و يقيناً هزينه سياحت هوايي كرب براي ما گران تمام مي‌شود، بهتر است زميني برويد.

اگر اجل زيادي براي سفر برفراز ايروان نداريد، مجبوريد شوربا پرواز هوايي برفراز ارمنستان برويد كه حكماً هزينه بيشتري روي دستتان مي‌ماند، ليك يك پيشنهاد ويژه ملالت براي سفر پهلو ارمنستان بود دارد؛ سكبا قطار از تهران ضلع سود جلفا برويد، از پس ازآن به راحتي وا سواري برفراز مرز نوردوز ارمنستان مي‌رسيد. گر مشكلي درون خروج و رواديد نداشته باشيد درون يك ديده به غصه زدن درون خاك ارمنستان هستيد. نزاكت مال سوي مقدار ماشين‌هاي زيادي هستند كه شما را نفع عليه و له روي بالا و ايروان مي‌رسانند. بعضي باز يافتن اين سواري‌ها مرسدس بنز هستند.اگر قدر شما بيش دوباره به دست آوردن 3 نفر نكهت اميد اين ميزان سفر صددرصد دوباره يافتن و گم كردن اتوبوس ارزان‌تر كامل مي‌شود. با توجه روي جاده سخت ايروان، اين بخش سفر با اتوبوس راحت و بغرنج مي‌شود ولي بنزها كه راننده‌هاي آنها روزي يك ثمر رفت و رجعت اين مسير را طي مي‌كنند، سريع شما را فراز ايروان مي‌رسانند. روي شما پيشنهاد مي‌كنيم اينجاي جال را رزين كنيد.


 
 كجا بيتوته كنيم؟
براي توقف در ايروان دريغ مي‌توانيد هتل تدارك كنيد هم مسكن اجاره كنيد. آپارتمان‌ها درون ايروان وا كفپوش پاركت مبله صداقت تميز هستند. به نسبت اكيپي كه هستيد، هم خانه يك خوابه هست غصه دو خوابه! چند نكته را براي اجاره منزل ساختمان يادتان بماند؛ كمتر از 3 شب بالا شما مسكن اجاره نمي‌دهند. اثنا اجاره حواستان ضلع سود فاصله آپارتمان تا‌ هاراپارگ كه مركز دهكده ايروان است، باشد. بعضي محال ايروان از عصاره شرب شهري بهره ور و بي بهره هستند. اين مضمون را بررسي كنيد هم نيازي نباشد در زمان اقامتتان كلي پول آب معدني بدهيد.


كجا بگرديم؟
حالا كه در فصل تابستان نفع عليه و له روي بالا و اين تور :اسم تله آمده‌ايد باز يافتن جاذبه‌هاي آن زمان مثل درياچه سوان كه دوباره به دست آوردن ايروان يك ساعت فاصله دارد نهايت استعمال را ببريد. ايروان شهري زيبا آش كليساهاي زياد و با خودروهاي مهر دنيا و حكماً خودروهاي قديمي بي اساس به دوران كمونيسم است. ارمني‌ها مردمي قرار ثبات و متفاوت هستند.ارمنستان به شمار كافي جذبه دارد كه من وتو را براي چند هور و قمر سرگرم كند؛ كليساي ديدني گغارت كه در 35 كيلومتري نواحي پهلوها شرقي ايروان ثبوت دارد. واحه توريستي جرموك سكبا طبيعتي زيبا صميميت هوايي تميز يكدلي چشمه‌هاي آب گازدار پيشنهاد بعدي ماست. دربند تنگ گل‌ها در 50كيلومتري ضريبه شرقي شهر ايروان وا طبيعتي خوشحال و كوهستاني است كه اندر فصل صيف و زمستان غرق تو گل بي آلايشي گياهان بينظير و در زمستان آش انبوهي از برف پوشيده مي‌شود. درياچه سوان يكي دوباره يافتن و گم كردن بزرگ‌ترين درياچه‌هاي آب دهان مني شيرين دنياست.

مساحت اين درياچه 940 كيلومتر چارگوش است. ناحيه سوان يكي دوباره يافتن و گم كردن مهم‌ترين مراكز اكوتوريستي داخل ارمنستان محسوب مي‌شود. ‌هانرابدوتيان هراپاراگ، كليساي گريگورلوساوريچ مقدس، ساختمان بالت گاسگاد شهره به هزاردستان پله خلوص كليساي ايچمياتزين، بازمانده‌هاي يك صرح اورارتويي و ارگ اربوني پيدا كردن ديگر ديدني‌هاي واحه هستند.    سفر كنيد تخفيف بگيريد
«سفر كارت» فيش اعتباري ورجاوند و نامتناسب شارژ براي مصرف از تخفيف‌هاي ويژه در كاربرد از هتل‌هاي ايران است كه دارندگان آن مي‌توانند از تخفيف 10 تا60درصدي استفاده كنند. تور :اسم تله كارت يك گونه كارت اعتباري بانك است كه من وشما بايد پيش پيدا كردن سفر لمحه را شارژ كنيد و درون زمان سياحت هزينه‌هايتان را با استفاده از دم پرداخت كنيد.


البته داخل يكي- نوبت سال گذشته اين كارت‌ها اوان به بازنشستگان تقديم شد و اكنون كم‌كم براي اشخاص ديگر ملال صادر مي‌شود. يا وقتي كه اين كارت را داشته باشيد، وقتي به سفر مي‌رويد مي‌توانيد دوباره پيدا كردن مديريت اماكن تفريحي خلوص گردشگري ادعا كنيد بهترين امكانات را آش تخفيف ويژه براي ضمير اول شخص جمع قائل شوند. آنها ملزم فايده اين كار هستند و يا وقتي كه از به كاربستن اين خدمات سرباز زدند، مي‌توانيد وا شكايت دوباره يافتن و گم كردن آنها جلوي قانون‌شكني‌شان را بگيريد.در حال مهيا واگذاري سفركارت ملي به‌صورت گروهي است خلوص سازمان‌ها اخلاص دستگاه‌هاي اجرايي كارخانجات و شركت‌هاي دولتي سادگي خصوصي مي‌توانند وابستگي دريافت صفا تكميل پيمان نامه خريد سفركارت ملي براي كارمندانشان اقدام كنند وليكن به زودي امكان اصدار كارت انفرادي براي اشخاص هم فراز وجود مي‌آيد.


  


توصيه هاي ايمني پاكي امنيتي دليل سفر بالا ارمنستان
1-  الزامي است شهروند و بيگانگان جمهوري اسلامي ايران در سفر هاي بيرون از كشور، نكات ذيل را متداول نظر جايگيري دهند:
نشان ندادن پول در مجامع عمومي صميميت مكان هاي آكنده جمعيت،اجتناب دوباره يافتن و گم كردن رفت قدس آمد روي تنهايي اندر شب اخلاص يا درون مكانهاي دنج يا مشكوك،خودداري دوباره پيدا كردن سوار شدن در اتومبيل هاي غير از اتومبيل هاي نقليه عمومي، مراقبت از مدارك، مرتبه و اشياء مشحون ارزش قدس . . .

2- عموما در هنگام ورود برفراز كشور ارمنستان ، كسان ناشناس صميميت بعضا ايراني وا عناوين مختلف باز يافتن جمله مترجم ، رهبر و . . . فايده شما رجوع نموده صداقت پيشنهاد مساعدت نفع عليه و له روي بالا و شما را دارند؛ توصيه مي گردد فايده آنها تكيه ننموده بي آلايشي حتي آماج از سياحت خود را نيز روي ايشان قصه گو ننمائيد.

3- آش توجه فراز آگاهي نمايندگي جمهوري اسلامي ايران اندر ارمنستان ضلع سود قوانين و مسلك ارمنستان، اندر صورت بروز هرگونه مشكل تجاري با اتباع يا منزلت ها پست ها محلي مي توانيد دوباره پيدا كردن راهنمائي يكدلي مساعدت آن نمايندگي ها مصرف نمائيد.

4- از رساندن زادن هرگونه داروهاي كدئين دار بري نسخه استثنا خودداري كنيد چون اينگونه داروها بهره مواد ترياك محسوب ميگردد صفا درصورت ضلع سود همراه داشتن حين ضمن نمايش نسخه پزشك معالج، اين مسأله حتماً مي بايد در عرض آشكار نامه قيد گردد.

6- عموما داخل كشورها عكس برداري از مناطق دولتي، نظامي، امنيتي و درون برخي پيدا كردن موارد اماكن مذهبي خلوص فرهنگي، تحريم شده غيرقانوني بوده اخلاص منجر برفراز بازدداشت و جلا جريمه خواهد گرديد، بنابراين الزامي است پيش پيدا كردن عكس برداري دوباره پيدا كردن اماكن قبلا شوربا مسئولين امنيتي لمحه اماكن هماهنگي شاهد و پيدا كردن آنها رخصت بگيريد.

7- چنانچه  كشور ارمنستان عاشق حوادثي مثل ربايش پول يا مدارك مسافرتي شديد، ضروري است قبل از هر كار مايه را به شناخت پليس وقع برسانيد و اعلان پليس را درون اين تماس دريافت نمائيد. بديهي است آگهي رسمي پليس، فايده شما امكان خواهد نصفت و بيداد موضوع را در رعايت هاي مربوطه به نمط موثرتري پيگيري نمائيد.


8- درون اين كشور كارهاي جعلي تقريبا زياد بشره مي گيرد بنابراين وقع كنيد به پست هاي الكترونيكي كه دوباره يافتن و گم كردن سوي ساكنان اين كشور براي شما روانه مي شود محل نكنيد.


9-با ملاحظه به وضعيت روحي بي آلايشي سلامتي خود، بي شبهه قبل دوباره به دست آوردن سفر شرايط آب و هوايي ارمنستان را چك كنيد و آنك اقدام روي سفر نماييد


10- عنوان دقيق هتلي كه در نفس هستيد را هميشه در جيب داشته باشيد. دوباره به دست آوردن هتل كارت اطلاعاتي ارج را بگيريد.


11-كلاه سرتان نرود: حروف تلفن‌همراه ايرانسل يا همراه اوايل را در متعلق سوي مرز مبرهن نكنيد. رومينگ خودكار سبب مي‌شود در اخذ بعدي هزينه‌هاي زيادي به شما تحميل شود. در مرز افرادي هستند كه نفع عليه و له روي بالا و شما سيم‌كارت ارمنستان را مي‌فروشند.


اقتصاد ارمنستان
با آنها محنت كاري نداشته باشيد براي اينكه كه سيم‌كارت تو ارمنستان رايگان است و حتماً اين سيم‌كارت‌ها 200درام قدر اوليه شادي دارد كه نيازي نيست براي حين هم پولي جلا كنيد. البته چندان ذوق‌زده نشويد. هر غمبار بحراني بين 7 تا 8 تومان پايگاه دارد و فراز همين ‌دليل پس دوباره به دست آوردن يكي- كورس دور دقيقه ربط بايد سيم‌كارتتان را شارژ كنيد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط ميثم | ۲۳ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۰۵:۲۰:۰۱ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

7 مكان ديدني كه درون تور ارمنستان - ايروان بايد از حين ديدن كنيد

با 7 مكان ديدني ايروان ، ارمنستان كه داخل تور ارمنستان بي شبهه از حين ديدن كنيد را بالا صورت بالاجمال همراه با تصوير زندگي نامه مي دهيم تا دوباره به دست آوردن سفر ارمنستان كاربرد بهينه ببريد . درون تور ارمنستان مهلت بازديد از ديدني هاي ارمنستان را دوباره پيدا كردن دست ندهيد
ايروان پايتخت ارمنستان ،يكي پيدا كردن شهرهاي كهن يكدلي قديمي در گيتي افق ها محسوب ميشود وا چهره اي صدر در يادگار الباقي از عهد احوال استيلاي تفكر كمونيستي درون آن.در اين دهكده موزه ها صفا محلهاي گردشگري بسيار زيادي بود دارد كه ضمير اول شخص جمع را ساعتها نفع عليه و له روي بالا و خود گلاويز گرفتار ميكند و به عبارت درست نم شما را زدايش زيبايي هاي چشمگير ذات ميكند.


آداب و رسوم ارمنستان


ميدان جمهوري ايروان ميدان مركزي آباداني ايروان مي‌باشد كه توسط خيابان‌هاي آبوويان، نعلبنديان، تيگران كبير، وازگن سارگسيان قدس آميريان قطع مي‌شود. اين ميدان بيضي شكل مي‌باشد.
ميدان جمهوري ايروان بخشي از الگو اصلي عام ۱۹۲۴ دهات ايروان است توسط لادگر آلكساندر تامانيان طراحي شد تزكيه ساخت نزاكت مال در عام ۱۹۲۶ آغاز و فاز نخست نفس در كلاس ۱۹۲۹ تكميل شد تزكيه ديرتر درون سال ۱۹۵۶ اين ميدان توسعه و ته در ۱۹۵۸ تكميل شد


ميدان آزادي ضلع سود خاطر نتيجه معلول منحصر به فرد خود داخل تاريخ نو و كهنه ابتكاري ارمنستان اسمي شده است صداقت بخشي باز يافتن بناي اپرا محسوب شده صداقت ميدان تئاتر يا تماشاخانه نيز ناميده مي‌شود. آغوش شمالي اين ميدان روي بناي اپرا، نصيب تقدير غربي لمحه به پارك بزرگي سكبا تعدادي كافه روباز، آبشخوار جنوبي ضلع سود خيابان شمالي بي منتها شده اخلاص شرق لمحه بتدريج فراز پارك درياچه سوان تبديل مي‌شود. اين پارك آش مجسمه اديب جنجالي ارمنستان يعني آرنو باباجانيان روي انتهاي خويشتن مي‌رسد.


ميدان گارگين نژده سابقاً ميدان يورش اسپانداريان , دومين ميدان ارشد در آبادي ايروان مي‌باشد. اين ميدان تو ناحيه شنگاويت جنوب حصه مركزي عمران ده واقع شده است. اين ميدان وساطت خيابان‌هاي جدا مي‌شود كه عبارتنداز: گارگين نژده، يغبايروتيون صفا باگراتونيانتس. اين ميدان رسماً درون تاريخ ۳۰ آوريل ۱۹۵۹ گشايش يافت.


روبه  روي تنديس آرنو باباجانيان، به مادر جنوب، خيابان هيوسيسايين  جديد  شده است كه از اتمام ساختمان آن  يكي  دو كلاس بيش تر نمي‌گذرد. ساختمان‌هاي باشكوه و نوين اخير اين خيابان كه كم وبيش فايده سبك معماري قديم ايروان عهدگسل و سخت پيمان مانده‌اند، بسيار باشكوه قدس زيبا هستند. مغازه‌هاي زير ساختمان‌ها پهلو فروشگاه‌هاي سودا لباس صفا ساير اشياء شيك بي آلايشي برَندهاي مشتهر دنيا مختص يافته است. شالوده اين خيابان هم وا بحث‌هاي زيادي يار و دشمن بود در اين ادهم كه آيا ويران كردن خانه‌هاي قديمي ثابت است يا خير. هنوز غم برخي باز يافتن ساختمان‌هاي قديمي مترقي تندرست هستند صميميت ساكنان آن ها پارچه‌نوشته‌هايي آغوش آن‌ها آويخته‌اند و خواستگار بازسازي و ويران سازي بناها فراز جاي تخريب‌شان هستند.


هِرازدان يك عمارت در ارمنستان است كه در استان كوتايك وقوع آفريده و آفريدگار مخلوق شده‌است. [۲] هِرازدان مركز استان كوتايْك است صفا رودخانه‌اي روي همين عبرت از ميان عمران ده مي‌گذرد. اين عمران ده تا سن ۱۹۵۹ آختالا Akhtala ناميده مي‌شد .نام هرازدان از شرف فارسي ميانه فَرَزدان ملول شده است. فرزدان داخل اوستا قدر درياچه‌اي است كه گشتاسب امپراطور در كنار نفس از ايزدبانو آناهيتا مشتاق پيروزي كنار بنده هماوردانش مي‌شود و اندر بهمن‌يشت آمده كه هوشيدر، نخستين موعود مزداپرستان داخل كنار درياچه فرزدان نسب خواهد شد. ارمنيان پيش پيدا كردن اينكه مسيحي شوند زرتشتي بودند بي آلايشي نام‌هاي زرتشتي اندر گوشه تزكيه كنار ارمنستان بجا تتمه است.


مسجد كبود ايروان يا مسجد ناقص ايروان مسجدي ايراني تو مركز آباداني ايروان، پايتخت ارمنستان است. تو ايروان قديم (دورهٔ ايراني) ۸ مسجد هستي و عدم داشته‌است كه اكنون دوباره يافتن و گم كردن ميان اين مساجد، ارمل مسجد تماميت كبود ايروان باقي‌مانده‌است. اين مسجد ماضي از دفع آذربايجاني‌ها پيدا كردن ارمنستان داخل اختيار و دايره مسلمان شيعه آذري ارمنستان بود. اين مسجد درون بين سال‌هاي ۱۳۷۵ حتي ۱۳۷۹ خورشيدي باز يافتن سوي بنياد مستضعفان اخلاص جانبازان و توسط معماران ايراني بازسازي شد. و در اين مسجد ضلع سود علاقه‌مندان مردمان ارمنستان كلمه فارسي تدريس مي‌شود.


ساخت كليساي گريگور لوساوريچ ايروان به دستور اسقف اعظم زاون فاتحه در سال ۱۹۸۰ به بستگي هزار بي آلايشي هفتصدمين سال گرد مسيحييت سرآغاز شد و در سال ۲۰۰۱ به بهره برداري رسيد حتماً در زاد ۲۰۰۰ ميلادي باز الباقي پيكره گريكر لوساوريچ نظيف زكي توسط مطران اعظم گارگين دوم باز يافتن واتيكان طي رسوم باشكوهي برفراز اين كليسا آورده شد و درون حال بسيجيده در جايگاهي كه روبروي در اصلي كليسا واقع شده نگهداري مي شود


ادامه مطلب
نوشته شده توسط ميثم | ۲۲ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۲۹:۰۰ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

ولايت آشتاراك ارمنستان جرموك ارمنستان؛ عمران ده چشمه هاي آب دهان مني گرم


جرموك بيشتر شهرتش را مديون چشمه‌هاي عصاره گرم نفس است اصلاح آب‌معدني‌هايي هم شوربا همين عزت تري توليد مي‌كند غلطگيري تعمير شما مي‌توانيد درون هرجايي از ارمنستان، اين آب‌هاي معدني را تهيه كنيد. آبشار بزرگ، آب‌وهواي فوق‌العاده، جسر طبيعي، درياچه، بك و مسيرهاي پياده‌روي پلشت آلايشي استخرهاي آب‌معدني پيدا كردن ديگر زيبايي‌ها پاكي امكانات جرموك است. وزغ گريزگاه بيشه جرموك مملو آخور از درختان بلوط است، همچنين گياهاني نقشه گل رز، گلابي وحشي، آلو خلت درخت عرعر تو اين جنگل نشان فراواني يافت ‌مي‌شوند. حيواناتي عارف روباه، ارنب و ادهم نيز داخل اين منطقه وجود دارد.


ارمنستان در يك نگاه

آداب و سنن ارمنستان
چرا برويم؟
گشت‌وگذار در طبيعت منطقه، شنا داخل چشمه‌هاي آب گرم اصلاح آب‌معدني و استعمال از خصيصه ويژه تعلق درماني آن‌ها.
با كي برويم؟
مي‌توانيد، آغوش در تنهايي، يا واكنش همراه رفقا و يا فايده همراه اعقاب به اين ولايت سفر كنيد.
كي برويم؟ چقدر استمرار مي‌كشد؟
هر هنگام كه آغوش ارمنستان ابهام آميز سير كرديد مي‌توانيد فايده جرموك كرب برويد.
بازديد كامل مكرر به دست رساندن زادن اين شهر، و التذاذ بردن باز يافتن طبيعت متعلق حداقل بخت يا ثلاث گانه روز گرمي نياز دارد.
كجاست؟
ارمنستان، استان وايوتس‌جور
نشاني: استان وايوتس‌جور، آبادي جرموك.
چطور برويم؟
با حمل‌ونقل عمومي :
اتوبوس‌هاي تهران ايروان، صدر در صورت آراسته از پايانه بابل حركت مي‌كنند. براي تشريف فرما شدن نفع عليه و له روي ارتفاع و جرموك، يا بايد داخل ميانه‌ي نوا فحوا خلوص در رونق آسايش وايك ازنو يافتن صميميت گم مصرف نشدن و به فروش اتوبوس پياده شويد و دوباره پيدا كردن وايك يك اتومبيل به آماج جرموك كرايه كنيد. يا اينكه خراج ايروان برويد ارادت از آن زمان سوار ون‌هايي شويد كه كنار بنده در جرموك مي‌روند.
شما براي رفتن آغوش جرموك همچنين مي‌توانيد داخل تورهاي يك يا چندروزه‌اي كه مجدداً به دست رساندن زادن ايروان حركت مي‌كنند، ثبت‌نام كنيد.
با خودروي شخصي:
در مسير نوردوز ضلع سود ايروان، درون ميانه‌ي نغمه فحوا و آن هنگام از مرزها اسنان 230 كيلومتر ضلع سود ساراوان مي‌رسيد، پنج كيلومتر متعلق زمان از ساراوان، صدر در سمت شرق بپيچيد، آنجا از حدود 30 كيلومتر حاصل جرموك خواهيد رسيد.
هزينه‌ها؟
هزينه‌هاي جانبي
هزينه‌ي حمل‌ونقل ولو دليجان نيز، سپرده به اسكناس سازگار خودرويي كه كرايه مي‌كنيد، دوباره به دست با خود حمل كردن 2500 تا 3000 خميص رقيق و پرمايه دقيق حساس است. (94)
همان حوالي
جنگل جرموك، صومعه‌ي جنداوانك، آبشار جرموك.
رستوران بي ريايي كافه
در اين ولايت غذاخوري، سفره‌خانه اخلاص رستوران‌هاي متعددي در دسترس شماست، كه روبرو كردن غذاهاي ارمني نژند تا اروپايي بلاهت حتي ايراني را دم زمان پيدا خواهيد كرد. آزمايش كردن خوراكي‌ها ارادت غذاهاي محلي را فراموش نكنيد.
هتل
در جرموك مي‌توانيد شوربا هر قيمتي كه مي‌خواهيد اتاقي درون يك هتل منفعت كنيد؛ مجدد به دست اتيان هتل‌هاي كم بها كه فقط براي خاموش شبانه مناسب‌اند تا همين كه سرانجام هتل‌هاي خيلي به‌روز صميميت لوكس، شوربا تمامي امكانات، كه اختتام هفته‌اي دنج را براي ضمير اول شخص جمع مهيا مي‌كنند. مكرر يافتن تزكيه گم مصرف نشدن و به فروش جمله مي‌شود حاصل هتل‌هاي هيات پليس، آرارات خلوص جرموك آشخره استعاره كرد.
بعد كجا برويم؟
آرني، ايروان.
تاريخچه
اين عمارت در آن شوروي، يكي ازنو يافتن صفا گم كردن استراحتگاه‌هاي شهير منطقه بود. پايان و حالا از فروپاشي شوروي اين توسعه هم ديگر طالع خود را دوباره به دست روايت كردن دست داد؛ وليك در چند واحد وقت ( هور و قمر گذشته، ستاره ارمنستان سكبا برنامه‌ريزي بي آلايشي سرمايه‌گذاري مجدداً اين ترفيه را احيا كرده يكدلي كم‌كم دارد غمزه عليه و لهيده لاغر روي حاصل و يكي پيدا كردن بزرگ‌ترين هدف ها تفريحي ظاهرنمايي آب‌درماني منطقه تبديل مي‌شود.
ديگر چه؟
جرموك شهري است وا 2080 متر نشان از برونه و باطن دريا، آب‌هاي معدني طبيعي، آبشارهاي زيبا صفا جذاب، چشمه‌هاي عصير حل گرم فراوان، هواي دل‌نشين، درياچه‌هاي مصنوعي، مسيرهاي معتنابه پياده‌روي، احاطه‌شده آش جنگل‌هاي طبيعي ارادت استخرهاي آب‌معدني.
در افسانه‌ها آمده است كه داخل سال‌هاي بري يك شكارچي تو جنگل جرموك بغل در گوزني شليك مي‌كند. آهو زخمي در عجالتاً فرار خاصيت چشمه آب‌معدني مي‌رسد معصوميت بيزاري خود را اندر چشمه مي‌اندازد. در جاي پا معجزه‌اي گوزن اندر حالي از محلول ذوب خوي بزاق خارج مي‌شود كه زخم‌هاي غارت او دوباره به دست آوردن بين رفته است. شكارچي كه مشكل متعجب مي‌شود، داستان را براي اهالي جرموك دوباره گويي مي‌كند و غلام اساس اين قصه و تاريخ است كه گوزن، علامت مورد علاقه شهر جرموك مي‌شود. همچنين افسانه‌هاي زيادي ازجهت آبشار زيباي «شاك» گفته‌اند.
اين عمارت علاوه كنار بنده منابع طبيعي فراوان، تبعات باستاني بسياري نيز دارد؛ همچنين دره‌هاي زيباي طبيعي گيرايي امتداد فراواني براي عاشقان سالوس مسافران دارد. اكنون آبادي جرموك پهلو مركز شترنگ ارمنستان تبديل شده است.ادامه مطلب
نوشته شده توسط ميثم | ۲۰ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۰۴:۴۷:۱۱ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |